Навчальні плани кафедри

Навчальні плани підготовки фахівців

Перший рівень (бакалаврський) 

Другий рівень (магістерський)