Співробітники кафедри

Професорсько- викладацький склад:

Завідувач кафедри “Інженерна електрофізика”

Резинкін Олег Лук’янович,    професор, доктор технічних наук.

Закінчив Харківський політехнічний інститут у 1984 р. за спеціальністю інженерна електрофізика.Захистив докторську дисертацію у 2013 р. за спеціальністю 05.09.13 – Техніка сильних електричних та магнітних полів.

Наукові інтереси: електрофізичні процеси у нелінійних діелектричних середовищах під дією сильних електричних і магнітних полів; випробування технічних об’єктів на нестійкість до електромагнітних впливів природного та штучного походження.

Викладає курси: “Техніка високих напруг” (High Voltage Equipment), “Моделювання електрофізичного та електроенергетичного обладнання та процесів”,”Високовольтні вимірювання”.

ORCID

Google Scholar

e-mail: oleg.rezynkin@khpi.edu.ua   

Викладачі

Бойко Микола Іванович,    професор, доктор технічних наук.

Закінчив Харківський політехнічний інститут у 1978 р. за спеціальністю інженерна електрофізика.Захистив докторську дисертацію у 2003 р. за спеціальністю 05.09.13 – Техніка сильних електричних та магнітних полів.

Наукові інтереси: електрофізичні технології, високовольтна імпульсна техніка, новітні методи знезараження та очищення води, повітря та харчових продуктів.

Викладає курси: “Електрофізичні технології” (“Electrophysical Technologies”), “Високовольтне обладнання станцій та підстанцій” (“Power Plants and Substations”), “Техніка сильних електричних та магнітних полів”, “Основи проектування високовольтних імпульсних установок”, “Техніка та планування наукового експерименту” (“Technique and design of experiments”).

ORCID

Google Scholar

e-mail: mykola.boyko@khpi.edu.ua

Михайлов Валерій Михайлович    професор, доктор технічних наук.

Закінчив Харківський політехнічний інститут у 1966 р. за спеціальністю електричні машини та апарати.Захистив докторську дисертацію у 1986 р. за спеціальністю 05.09.05 – Теоретична електротехніка.

Наукові інтереси: електромагнітні поля і фізичні процеси в устаткуванні для отримання сильних імпульсних магнітних і електричних полів.

Викладає курси: “ Математична фізика“, “Теорія електричних та магнітних полів в електрофізичних та енергетичних пристроях”.

“Theory of Electric and Magnetic Fields in Electrophysical and Power Devices”, “Mathematical Physics”.

ORCID

Google Scholar

e-mail: valerii.mykhailov@khpi.edu.ua

Марценюк Валентина Євгенівна,    старший викладач.

Закінчила Харківський політехнічний інститут у 1987 р. за спеціальністю автоматика та телемеханіка.

Наукові інтереси: новітні технології відновлювоної енергетики.

Викладає курси: “Акумулювання енергії”,  ” Сучасні технології відновлюваної енергетики”, “Основи комп’ютерного проектування та моделювання систем відновлюваної енергетики”, “Екологічні аспекти енергетики”, “Воднева енергетика та нанотехнології”, “Надійність та діагностика”, “Біоенергетичні комплекси”.

ORCID

Google Scholar

e-mail: valentyna.martseniuk@khpi.edu.ua

Веселова Надія Вікторівна, к.і.н., доцент.

Закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» зі спеціальності «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»З 2015 р. кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки.

Наукові інтереси: технології, обладнання та екологічні аспекти відновлюваної енергетики.

 

ORCID

Google Scholar

e-mail: nadiia.veselova@khpi.edu.ua

Борцов Олександр Васильович,   к.т.н., доцент.

Закінчив Харківський політехнічний інститут у 1978 р. за спеціальністю інженерна електрофізика.З 2010 р. кандидат технічних наук за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів.

Наукові інтереси: високовольтна імпульсна техніка, силова електроніка, застосування фотоелектричних перетворювачів.

Викладає курси: “Високовольтна імпульсна техніка”, ” Фотоелектричні перетворювачі”, “Застосування сонячної енергії”, “Електромагнітна сумісність та захист електрофізичних пристриїв”.

 

e-mail: oleksandr.bortsov@khpi.edu.ua

Бондаренко Александр Юрьевич, к.т.н., доцент

Закінчив Харківський політехнічний інститут у 1974 р. за спеціальністю інженерна електрофізика.

З 1987 р. кандидат технічних наук за спеціальністю 05.09.06 – електричні апарати,  З 1991 р. старший науковий співробітник зі спеціальності 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів.

Наукові інтереси: магнітно-імпульсна обробка металів, вітроенергетика, сучасні електрофізичні технології.

Викладає курси: “Вступ до спеціальності“, “Розрахунок та проектування магнітно-імпульсних установок”, “Фізика електростатичних процесів та технологій“, “Вітрова енергетика“, “Струми високої частоти та ультрозвук в техниці”

e-mail: oleksandr.bondarenko@khpi.edu.ua

Левченко Олена Володимирівна, к.т.н., старший викладач.

Закінчила Харківський державний політехнічний університет у 2000 р. зі спеціальності техніка і електрофізика високих напруг. З 2006 р. кандидат технічних наук за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів.

Наукові інтереси: використання інформаційних технологій у відновлюваній енергетиці та техники і електрофізики високих напруг, електрична апаратура високовольтного обладнання.

Викладає курси: “Електрична апаратура в установках відновлюваної енергетики” (“Electrical Equipment in Renewable Energy Installations”), ” Основи інформаційних технологій в ТВН та відновлюваній енергетиці” (“Fundamentals of Information Technology in High Voltage Equipment and  Renewable Power Engineering”), “Introduction to Speciality. Introductory practical training”, “Fundamentals of Computer Design and Modeling of Renewable Power Systems”.

e-mail: olena.levchenko@khpi.edu.ua

Мостовий Сергій Петрович,  к.ф-м.н., доцент.

 

Наукові інтереси: електрофізичні технології для сейсморозвідки.

Викладає курси: “Технології, проблеми та перспективи розвитку електроенергетики та електромеханіки”, “Проектування електротехнічних установок та пристроїв”,

 

e-mail: serhii.mostovyi@khpi.edu.ua

Сумісники

Гончаров Євген Вікторович,  канд. технічних наук, доцент кафедри загальної електротехніки.Наукові інтереси: дослідження методів підвищення ефективності струмообмежувальних реакторів.

Викладає курси: “Power Equipment of Electric Power Plants“, “Fundamentals of Relay Protection and Automation of Power Systems

Scopus Author ID 55370907400

ORCID 0000-0003-1924-8906

e-mail: e.goncharov.v@gmail.com

Долбин Олександр Вітольдович,

професор, доктор технічних наук, завідувач відділу Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Б.І. Вєркіна НАН України

Викладає курси: “Воднева енергетика та нанотехнології”

ORCID

Google Scholar

e-mail: oleksandr.dolbyn@khpi.edu.ua

Барабашко Максим Сергійович,

к. ф-м. н., науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Б.І. Вєркіна НАН України

Викладає курси: “Hydrogen energetics and nanotechnology”

ORCID

Google Scholar

e-mail: maksym.barabashko@khpi.edu.ua

Кіріченко Михайло Валерійович,

к.т.н, старший науковий співробітник кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики

Викладає курси: “Accumulation and Transfer of Electrical Energy”, ” Modern renewable energy technologies”, “Photoelectric converters”.

ORCID

e-mail: mykhailo.kirichenko@khpi.edu.ua

 

Учбово-допоміжний склад:

Зіренко Сергій Миколайович, завідувач навчальною лабораторією.

Лютенко Лариса Анатоліївна, інженер 1 кат.

Наукові інтереси: нові сфери застосування магнітно-імпульсних технологій, відновлювані джерела енергії.  ORCID,    Google Scholar

Ілющенко Євгенія Євгенівна, інженер 2 кат.

Шовкопляс Анатолий Валентинович, інженер 2 кат.