Навчально-методичний комплекс дисциплін

3 курс

 Високовольтна імпульсна техніка ДВВ

Теорія електричних та магнітних полів в електрофізичних та енергетичних пристроях ДВВ

Математична фізика

Застосування сонячної енергії

Акумулювання енергії

Електрична апаратура в установках відновлюваної енергетики

4 курс

Відновлювані джерела енергії і енергоустановки

Електромагнітна сумісність та захист електрофізичних пристроїв ДВВ

Біоенергетичні комплекси

Високовольтні вимірювання

Високовольтне обладнання станцій та підстанцій

Вітрова енергетика

Електрофізичні технологічні установки

Основи проектування високовольтних імпульсних установок

Техніка високих напруг

Фотоелектричні перетворювачі

 

Магістратура

1 курс

Воднева енергетика та нанотехнології

Екологічні аспекти енергетики

Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв

Експериментальні дослідження електрофізичних процесів

Основи наукових досліджень

Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв

Техніка сильних електричних та магнітних полів

Струми високої частоти та ультразвук в техніці

Надійність та діагностика

Техніка та планування наукового експерименту

Розрахунок та проектування магнітно-імпульсних установок

Технології, проблеми та перспективи розвитку електроенергетики та електромеханіки

Фізика електростатичних процесів та технологій

Фотоелектричні перетворювачі

2 курс

Сучасна відновлювана енергетика

Комбіновані системи перетворення відновлюваної енергії

Електричні генератори для вітроенергетичних установок

Історія розвитку наукових шкіл кафедри

Сучасна високовольтна імпульсна техніка

Надвисоковольтні генератори наносекундних імпульсів напруги

Новітні електрофізичні технології