Кафедра «Управління проєктами в інформаційних технологіях»

Кафедра УПІТ

Кафедра «Управління проєктами в інформаційних технологіях»

Згідно з наказом НТУ «ХПІ» №206Д від 29 травня 2024 року проведено зміну назви кафедри «Стратегічне управління» на «Управління проєктами в інформаційних технологіях».

Інформаційні технології стали невід’ємною частиною майже всіх галузей економіки. Відповідно, попит на фахівців з управління ІТ-проєктами значно зріс. Зміна назви кафедри підкреслює її актуальність та спрямованість на підготовку студентів до реальних потреб ринку праці.

Кафедру створено у 2000 році за ініціативи професора кафедри стратегічного управління, доктора технічних наук, професора, кавалера ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсного члена (академіка) Міжнародної академії наук і інноваційних технологій Кононенка Ігоря Володимировича, якій став її першим завідувачем. Під його керівництвом професійний колектив кафедри пройшов шлях від загальної до випускаючої кафедри.

На тепер кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Гринченко Марина Анатоліївна, яка також стояла у витоків цієї кафедри.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проектами», магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами у сфері інформаційних технологій».

Освітні програми у всьому світі адаптуються до швидкозмінних технологічних умов. Зміна назви кафедри є логічним кроком у відповідь на ці зміни, відображаючи інтеграцію ІТ в навчальні плани та підготовку фахівців з управління проєктами. Це дозволить кафедрі впроваджувати нові курси, розвивати спеціалізації та співпрацювати з ІТ-компаніями.

Сучасні студенти прагнуть отримати освіту в напрямках, які забезпечать їм конкурентоспроможність на ринку праці та високі шанси на працевлаштування. Назва кафедри, що чітко вказує на її спрямованість на ІТ-індустрію, може привернути більше абітурієнтів, які зацікавлені в побудові кар’єри в сфері інформаційних технологій.

Зміна назви кафедри є важливим і своєчасним кроком, що відповідає сучасним тенденціям ринку праці, підвищує привабливість для студентів, сприяє науково-дослідницькій діяльності та відповідності міжнародним освітнім стандартам. Така зміна покращення підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних успішно працювати в динамічному світі інформаційних технологій.

Кафедра управління проєктами в інформаційних технологіях може стати центром наукових досліджень у сфері ІТ-управління. Це створить можливості для проведення інноваційних досліджень, залучення грантів та участі у міжнародних проєктах. Така діяльність також сприятиме підвищенню рівня освіти та розвитку кафедри.