Конференція магістрів

Рада молодих вчених НТУ «ХПІ» запрошує всіх бажаючих взяти участь у роботі

X-Й МЕЖДУНАРОДНОЙНАУЧНО-ПРАКТИЧНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ магістрантів

(СЕКЦІЯ № 1 – «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ»),

яка відбудиться 5-8 квітня 2016 р в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

Мови конференції: англійська, українська, російська .

Участь у роботі конференції та публікація матеріалів конференції для студентів і магістрів з НТУ «ХПІ», є безкоштовною і відбувається за рахунок Ради молодих учених.

Для участі в конференції необхідно до 15 грудня 2015 року пройти обов’язкову електронну реєстрацію учасника і подати тези докладу у системі OpenConferenceSystems.

Тези доповіді повинні бути виконані відповідно до вимог, що розміщені на сайті конференції.

Електронний варіант матеріалів конференції буде розміщено на сайті Ради молодих учених НТУ «ХПІ» в розділі архів.

Технічний редактор: к.т.н., асистент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління Янголенко Ольга Василівна (тел.моб.: +380 (98) 438-11-14, е-mail: olga_ya26@mail.ru).


Рада молодих вчених НТУ «ХПІ».