Наукова діяльність

Кафедри інституту здійснюється у таких напрямках:

  • Інформаційні технології керування ієрархічними розподіленими системами;
  • Інформаційні технології управління проектами;
  • Інтелектуальні системи опрацьовування природної мови;
  • Розвиток теорії та методів синтезу децентралізованого робастного керування розподіленими мережами поставок в умовах невизначеності;
  • Розв’язання задач керування нелінійними системами;
  • Інформаційне забезпечення підготовки спеціалістів;
  • Розробка методів вирішення обернених задач діагностики та керування нелінійними системами з застосуванням засобів сінергетики та обчислювального інтелекту;
  • Проблеми формування гуманітарно-технічної еліти.

У інституті навчається 36 аспірантів, із них 19 очної та 17 заочної форми навчання та обчислювальні методи, інформаційні технології, автоматизація процесів керування, теорії і методика професійної освіти, психологія праці та інженерна психологія.

Велика кількість дисертаційних робіт за цими спеціальностями математичне моделювання та обчислювальні методи, інформаційні технології, автоматизація процесів керування, захищається на засіданнях Вченої ради Д 64.050.07, яка створюється на основі вчених інституту.

До наукової діяльності, яка спрямована на удосконалення теорії, на розробку нових математичних методів, моделей, інформаційних технологій й таке інше, залучаються і студенти факультету. Щорічно біля сотні наукових статей публікуються в науково-технічних виданнях з участю студентів. Студенти кафедри комп’ютерної математики та математичного моделювання, а також кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем є виконавцями науково-дослідних робіт, що виконуються на замовлення відомої компанії Samsung.

Наукова діяльність дозволяє сформувати високий теоретичний рівень підготовки випускників.