122-08 Інженерія даних та знань

Найважливіше про освітню програму

Інженерія даних та знань – це швидко прогресуючий тренд у професійній діяльності розробників програмного забезпечення на перетину прикладної математики, комп’ютерних наук, штучного інтелекту і програмної інженерії, у межах якого для проектування та моделювання розподілених систем обробки даних, баз даних та знань застосовуються методи м’яких і хмарних обчислень, інформаційні технології та засоби інтелектуального аналізу складних даних великих обсягів, машинного навчання та нейроморфних мереж.

Програмні засоби систем обробки даних є потужнім інструментом інформаційного пошуку, консолідації та інтерпретації інформації, видобування, структурування та представлення знань, прийняття рішень в експертних та знання-орієнтованих системах, Internet-сервісах, інтелектуальних агентах та інших Web-технологіях, в системах розпізнавання образів та комп’ютерного зору

Факультет:  Комп’ютерних наук і програмної інженерії
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Спеціалізація: 122-08 Інженерія даних та знань
Ступень вищої освіти: Магістр (освітньо-професійний рівень)
Тривалість навчання: 1,4 або 2 роки
Форма навчання: Денна
Вид фінансування: Бюджет, Контракт
Випускаюча кафедра: Інформатика та інтелектуальна власність
Навчальний план Навчальний план підготовки магістрів за спеціалізацією «Інженерія даних і знань»
Розгорнутий зміст

Розгорнутий зміст спеціалізації “Інженерія даних та знань”