122-09 Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії

Найважливіше про освітню програму

Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії – це швидко прогресуючий міжгалузевий тренд у професійній діяльності розробників програмного забезпечення власних стартапів на перетину комп’ютерних наук, програмної і комп’ютерної інженерії, економіки і права інтелектуальної власності в цифровому середовищі, у межах якого для отримання конкурентних переваг на ринках інформаційних технологій поряд з компетентностями з проектування та розробки програмних та апаратних засобів систем обробки даних необхідно застосовувати знання, вміння та навички охорони, комерціалізації, використання та захисту прав інтелектуальної власності на програмне та схемотехнічне забезпечення таких систем.

Цифрова трансформація інтелектуальної власності дозволяє найбільш ефективно включити в господарський обіг майнові права на комп’ютерні програми, цифровий мультимедіаконтент, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау, знаки для товарів та послуг, бази даних, веб-сайти, фірмові найменування і доменні імена, топологію інтегральних мікросхем та інші «цифрові» об’єкти інтелектуальної власності.

Факультет: Комп’ютерні та інформаційні технології
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Спеціалізація: 122-09 Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії
Ступень вищої освіти: Магістр (освітньо-професійний рівень)
Тривалість навчання: 1,4 або 2 роки
Форма навчання: Денна
Вид фінансування: Бюджет, Контракт
Випускаюча кафедра: Інформатика та інтелектуальна власність
Навчальний план Навчальний план підготовки магістрів за спеціалізацією «Інтелектуальна власність в комп’ютерній і програмної інженерії»
Розгорнутий зміст

Розгорнутий зміст спеціалізації “Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії”