Бакалавр

Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність»
факультету «Комп’ютерні та інформаційні технології»
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
здійснює підготовку студентов за спеціальністю: