Бакалавр Комп’ютерні науки (Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії)

Розгорнутий зміст освітньої програми “Комп’ютерні науки” (Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії)

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників На рівні бакалавра: бакалавр комп’ютерних наук
Основні спеціальні навчальні дисципліни Структури та організація даних, бази даних, Алгоритмічне мислення та програмування, Крос-платформне програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Програмна інженерія, Комп’ютерна інженерія, Комп’ютерна графіка та 3D моделювання, Штучний інтелект, Теорія та проектування систем обробки даних, Право інтелектуальної власності, Інформаційно-аналітичне забезпечення технологічних інновацій, Теорія розв’язання винахідницьких задач, Глобалізація інтелектуальної власності в цифровій економіці, Управління ІТ – проектами та інвестування стартапів, Торговельні марки та інші засоби індивідуалізації в ІТ-підприємництві, Цифрова трансформація та комерціалізація інтелектуальної власності, Інтелектуальний капітал та інженерія цифрових активів, Регулювання та захист прав цифрової інтелектуальної власності, Захист конфіденційної інформації в програмній і комп’ютерній інженерії
Характеристика спеціалізації Предметом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.09 «Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії» є об’єкти права інтелектуальної власності, які мають суттєву специфіку й особливості правового регулювання в умовах використання в цифровому середовищі на інформаційно-технологічних ринках; правові відносини, моделі та принципи управління, механізми розпорядження та захисту цифрових прав інтелектуальної власності суб’єктами прав і технологічного підприємництва; підвищення конкурентоспроможності за рахунок формування портфелю цифрової інтелектуальної власності та інтелектуального капіталу компаній; соціальні та економіко-правові аспекти цифрової інтелектуальної власності
Можливості практичної підготовки та дуальної освіти Додаткові знання та практичний досвід роботи в сфері інтелектуальної власності та  ІТ індустрії студенти отримують у спільних програмах дуальної освіти з ІТ-Академією та Інформаційно-технологічним інкубатором – IT2 компанії INSART (www.insart.com), з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua), УКРПАТЕНТОМ і бюро патентних повірених України (http://www.uipv.org/), а також у програмах Академічного центру компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ (http://www.ibm.com/ua-uk/?lnk=fcc), що забезпечує можливість участі  студентів у конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах ІВМ.
Можливості працевлаштування Працевлаштування випускників кафедри забезпечують підприємства Харківського кластеру інформаційних технологій (http://it-kharkiv.com/), а також лідери української ІТ індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM, Softserve, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, INSART, а також підприємства і установи сфери інтелектуальної власності України