Бакалавр Комп’ютерні науки (Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії)

Розгорнутий зміст освітньої програми “Комп’ютерні науки” (Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії)

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників На рівні бакалавра: бакалавр комп’ютерних наук
Основні спеціальні навчальні дисципліни
  • Об’єктно-орієнтоване праграмування та WEB-технології
  • Право інтелектуальної власності
  • Патентна інформація та документація
  • Патентна аналітика та прогнозування
  • Теорія та засоби розв’язання винахідницьких задач
  • Глобалізація інтелектуальної власності в цифровій економіці
  • Засоби індивідуалізації в ІТ-підприємництві
Характеристика спеціалізації Предметом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.09 «Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії» є правові механізми регулювання відносин суб’єктів права цифрової інтелектуальної власності в умовах її використання в цифровому середовищі на інформаційно-технологічних ринках, моделі та принципи управління, механізми розпорядження та захисту цифрових прав інтелектуальної власності суб’єктами прав і технологічного підприємництва; підвищення конкурентоспроможності за рахунок формування портфелю цифрової інтелектуальної власності та інтелектуального капіталу компаній; соціальні та економіко-правові аспекти цифрової інтелектуальної власності
Можливості практичної підготовки та дуальної освіти Конкурентними перевагами спеціалізації є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних трінінгів у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/), в спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2», участь  у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах за програмами Академічного центру компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/), якій працює на кафедрі
Можливості працевлаштування Випускники спеціалізації працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як компонент хмарних сервісів консолідації інформації з поглибленими компетенціями у сфері інтелектуальної власності, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з компютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячи поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2019/)