Бакалавр Комп’ютерні науки

Розгорнутий зміст освітньої програми “Комп’ютерні науки”

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників На рівні бакалавра: бакалавр комп’ютерних наук
Основні спеціальні навчальні дисципліни
  • Об’єктно-орієнтоване праграмування та WEB-технології
  • Технології оброблення структурованої та неструктурованої інформації
  • Методи і засоби обчислювальної математики, аналізу та візуалізації даних
  • Технології розробки бізнес-логіки WEB-застосунків
  • Технології та засоби обробки великих даних
  • Основи розподіленого та паралельного програмування
  • Проектування систем консолідованої інформації
Характеристика спеціалізації Предметом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.08 «Інженерія даних та знань» є технології проектування і розробки засобів інженерії даних та знань для доступу до відкритого як структурованого, так і неструктурованого знання, що має бути спеціальним чином правомірно відібране, відфільтроване від інформаційних шумів, структуроване або/і реструктуроване, виділене, інтерпретоване, стиснуте та збережене, проаналізоване, оцінене, переформатоване та представлене у вигляді знань, придатних для забезпечення прийняття рішень, розв’язання проблем та задовільнення інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно та раціонально звертатися до цього знання тому, що воно важкодоступне у первинній формі та розподілене по багатьом інформаційним ресурсам
Можливості практичної підготовки та дуальної освіти Конкурентними перевагами спеціалізації є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних трінінгів у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2», участь  у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах за програмами Академічного центру компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/), якій працює на кафедрі
Можливості працевлаштування Випускники спеціалізації працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як компонент хмарних сервісів консолідації інформації, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з компютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячи поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2019/)