Бакалавр (Штучний інтелект і машинне навчання)

Найважливіше про освітню програму

Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» відповідає вимогам до освітніх програм підготовки «Bachelor of Computer Science» (BCSc) у більшості провідних університетів світу, які викладені у чинному Руководстві для складання програм BCSc, що рекомендоване Спільною робочою групою з навчальних програм Асоціації обчислювальної техніки (АСМ) та IEEE Computer Society

(https://www.acm.org/education/curricula-recommendations).

Об’єктом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.16 «Штучний інтелект і машинне навчання» є програмне забезпечення, яке відтворює нейроморфні (схожі на природні) ахітектури штучного інтелекту, високопродуктивні паралельні алгоритми, що моделюють поведінку людського мозку для обробки неструктурованої інформації та сенсорного сприйняття навколишнього середовища (віртуальна та доповнена реальність), когнітивні технології, які поєднують в собі штучний інтелект та алгоритми машинного навчання, комп’ютерні моделі людської поведінки, розраховані не стільки на точність, скільки на правильність для вирішення масштабних обчислювальних задач нечіткої логіка, великіх данних, м’яких обчислень тощо.

Факультет: Комп’ютерних наук і програмної інженерії
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Сертифікати ЗНО: Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика
Ступень вищої освіти: Бакалавр
Тривалість навчання: 4 роки
Форма навчання: Денна
Вид фінансування: Бюджет, Контракт
Випускаюча кафедра: Інформатика та інтелектуальна власність
Навчальний план

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Комп’ютерні науки»

Розгорнутий зміст

Розгорнутий зміст освітньої програми “Комп’ютерні науки”