Бакалавр (Інженерія даних та знань)

Найважливіше про освітню програму

Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» відповідає вимогам до освітніх програм підготовки «Bachelor of Computer Science» (BCSc) у більшості провідних університетів світу, які викладені у чинному Руководстві для складання програм BCSc, що рекомендоване Спільною робочою групою з навчальних програм Асоціації обчислювальної техніки (АСМ) та IEEE Computer Society

(https://www.acm.org/education/curricula-recommendations).

Об’єктом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.08 «Інженерія даних та знань» є програмне забезпечення цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних, сервісно-орієнтовані архитектури, методи та засоби м’якої інтеграції та консолідації неоднорідних даних/контенту, аналітичних, алгоритмічних та програмних ресурсів, інтерфейсів, робочих місць та процесів управління програмною інфраструктурою систем обробки даних, методи та програмне забезпечення інтелектуального аналізу та моделювання даних для реалізації Internet-сервісів корпоративного рівня на базі хмарних обчислень, розподілених та мобільних технологій, аналітики Big Data, Data Science і Machine Learning, технологій соціалізації та захисту інформації тощо

Факультет: Комп’ютерних наук і програмної інженерії
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Сертифікати ЗНО: Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика
Ступень вищої освіти: Бакалавр
Тривалість навчання: 4 роки
Форма навчання: Денна
Вид фінансування: Бюджет, Контракт
Випускаюча кафедра: Інформатика та інтелектуальна власність
Навчальний план

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Комп’ютерні науки»

Розгорнутий зміст

Розгорнутий зміст освітньої програми “Комп’ютерні науки”