Навчальний план підготовки бакалаврів за напрямом 6.050101 «Комп’ютерні науки»

Навчальний план підготовки бакалаврів за напрямом 6.050101 «Комп’ютерні науки»

1 курс 1 семестр

Назва дисципліни

Екз.

Зачет

Кредити

Інд.завд.

Лекції

Лаб.практ.

Практика

1 Історія України

1

 

3

РЕ

2

 

1

2 Іноземна мова

 

1

2

ДЗ

 

 

2

3 Вища математика

1

 

6

Р2

3

 

3

4 Фізика

1

 

3

Р

1

1

1

5 Вступ до спеціальності 

 

1

3

Р

2

1

 

6 Структури та організація даних в ЕОМ

1

 

6

Р2

3

2

1

7 Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

 

1

4

Р

2

2

 

 

1 курс 2 семестр

Назва дисципліни

Ек

Залік

Кредити

Інд.завд.

Лекції

Лаб.практ.

Практика

1 Іноземна мова

1

 

3

ДЗ

 

 

3

2 Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

1

1

ДЗ

 

 

1

3 Вища математика

1

 

5

Р2

3

 

2

4 Фізика

1

 

3

Р

1

1

1

5 Комп’ютерна графіка

1

 

3

Р

1

2

 

6 Алгоритмізація та програмування

1

 

5

КР

2

2

1

7 Технології низькорівневого програмування

 

1

4

Р

2

1

1

8 Комп’ютерний дизайн та 3D-моделювання

 

1

3

Р

1

2

 

 

2 курс 3 семестр

Назва дисципліни

Ек

Залік

Кредити

Інд.завд.

Лекції

Лаб.практ.

Практика

1 Філософія

1

 

3

РЕ

2

 

1

2 Вища математика

1

 

4

Р2

2

 

2

3 Дискретна математика

1

 

6

Р

2

2

2

4 Об’єктно-орієнтоване програмування

1

 

6

КП

3

2

1

5 Комп’ютерна схемотехніка та архітектура  комп’ютерів

1

 

6

РГ

3

2

1

6 Психологія

 

1

2

РЕ

1

 

1

 

2 курс 4 семестр

Назва дисципліни

Ек

Залік

Кредити

Інд.завд.

Лекції

Лаб.практ.

Практика

1 Історія української культури

1

 

2

ДЗ

1

 

1

2 Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

1

1

ДЗ

 

 

1

3 Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика

 

1

5

Р

3

1

1

4 Електротехніка та електроніка

 

1

3

Р

2

1

 

5 Організація баз даних та знань    

1

 

5

Р

2

2

1

6 Крос-платформне програмування

1

 

4

КП

2

2

 

7 Основи економічної теорії

 

1

2

РЕ

1

 

1

8 Технології оброблення структурованої та неструктурованої інформації

1

 

5

РГ

2

2

1

 

3 курс 5 семестр

Назва дисципліни

Ек

Залік

Кредити

Інд.завд.

Лекції

Лаб.практ.

Практика

1 Чисельні методи 

1

 

4

Р

2

2

 

2 Математичні методи дослідження операцій

1

 

4

Р

2

1

1

3 Технологія створення програмних продуктів    

1

 

4

Р

2

2

 

4 Комп’ютерні мережі 

1

 

5

КП

2

2

1

5 Моделювання систем

1

 

4

Р

2

1

1

6 Соціологія

 

1

2

РЕ

1

 

1

7 Історія науки та техніки

 

1

2

РЕ

1

 

1

8 Політологія

 

1

2

ДЗ

1

 

1

 

3 курс 6 семестр

Назва дисципліни

Ек

Залік

Кредити

Інд.завд.

Лекції

Лаб.практ.

Практика

1 Українська мова (за професійним спрямуванням)

1

 

1

ДЗ

 

 

1

2 Екологія

 

1

2

ДЗ

1

 

1

3 Теорія алгоритмів

1

 

4

КП

2

2

 

4 Охорона праці. Безпека життєдіяльності

1

1

3

ДЗ

1

1

1

5 Інтелектуальний аналіз даних 

1

 

4

Р

2

2

 

6 Операційні системи

1

 

4

Р

2

2

 

7 Правознавство

 

1

2

ДЗ

1

 

 

8 Проектування та адміністрування комп’ютерних мереж

1

 

1

РГ

1

1

 

9 Аналіз та проектування алгоритмів

 

1

1,5

Р

1

 

0,5

10 Проектно-технологічна практика

 

 

4,5

 

 

 

 

 

4 курс 7 семестр

Назва дисципліни

Ек

Залік

Кредити

Інд.завд.

Лекції

Лаб.практ.

Практика

1 Теорія прийняття рішень

1

 

4

КП

2

 

2

2 Технології захисту інформації

 

1

4

Р

2

2

 

3 Системний аналіз

1

 

4

Р

2

 

2

4 Технологія комп’ютерного проектування

1

 

4

Р

2

2

 

5 Методи та системи штучного інтелекту 

1

 

4

Р

2

2

 

6 Економіка та бізнес

 

1

3

РЕ

2

 

1

7 Проектування інформаційних систем

 

1

4

Р

2

2

 

 

4 курс 8 семестр

Назва дисципліни

Ек

Залік

Кредити

Інд.завд.

Лекції

Лаб.практ.

Практика

1 Веб-технології та веб-дизайн  

1

 

5

 

3

2

2

2 Технології розподілених систем та паралельних обчислень

1

 

6

 

3

3

3

3 Управління ІТ-проектами

1

 

4

 

2

2

2

4 Інтелектуальна обробка графічної інформації

1

 

3

 

3

2

 

 Позначення навчального плану

РЕ – реферат
КР – курсова робота
Р – розрахункова робота
КП – курсовій проект
РГ – розрахунково-графічна робота
ДП  – дипломний проект
НД –науково – дослідна робота
ДЗ – домашнє завдання