Штучний інтелект і машинне навчання

Розгорнутий зміст спеціалізації “Штучний інтелект і машинне навчання”

Короткий опис освітньої програми / спеціалізації
Об’єктом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.16 «Штучний інтелект і машинне навчання» є програмне забезпечення, яке відтворює нейроморфні (схожі на природні) ахітектури штучного інтелекту, високопродуктивні паралельні алгоритми, що моделюють поведінку людського мозку для обробки неструктурованої інформації та сенсорного сприйняття навколишнього середовища (віртуальна та доповнена реальність), когнітивні технології, які поєднують в собі штучний інтелект та алгоритми машинного навчання, комп’ютерні моделі людської поведінки, розраховані не стільки на точність, скільки на правильність для вирішення масштабних обчислювальних задач нечіткої логіка, великіх данних, м’яких обчислень тощо
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників На рівні бакалавра: бакалавр комп’ютерних наук;

На рівні магістра: магістр комп’ютерних наук зі штучного інтелекту і машинного навчання

Основні спеціальні навчальні дисципліни
  • Математичні основи штучного інтелекту
  • Основи теорії формальних систем
  • Методи та засоби машиного навчання
  • Теорія прийняття рішень та когнитивні обчислення
  • Технології та засоби штучного інтелекту
  • Штучні нейронні мережі
  • Розпізнавання образів
Характеристика спеціалізації Предметом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.16 «Штучний інтелект і машинне навчання» є моделі, методи, технології та засоби побудови програмного забезпечення нейроморфних процесорів, комплексного вирішення проблем стабільності-пластичності пам’яті, навчання та перенавчання (оверфітінгу) штучних нейромереж, їх поєднання зі статистичними підходами до машинного навчання у ланцюжку когнитивних обчислень (Data Science / Machine Learning / Neural Networks Learning) для забезпечення прийняття рішень, розв’язання проблем та задовільнення інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно та раціонально звертатися до цього знання тому, що воно важкодоступне у первинній формі та розподілене по багатьом інформаційним ресурсам
Можливості практичної підготовки та дуальної освіти Конкурентними перевагами спеціалізації є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних тренінгів у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2», участь  у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах за програмами Академічного центру компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/), якій працює на кафедрі
Можливості працевлаштування Випускники спеціалізації працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як когнітивних обчислювальних компонент хмарних сервісів консолідації інформації, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячи поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2019/)