Завідувач кафедри

Паржин Юрій Володимирович, доктор технічних наук, Parzhin 
професор

Завідувач кафедри «Інформатика та інтелектуальна власність» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – “Комп’ютерні системи та компоненти”. Тема дисертації: “Моделі і методи побудови архітектури і компонентів детекторних нейроморфних комп’ютерних систем”

Старший науковий співробітник за спеціальністю “Військова кібернетика, системи управління та зв’язок”

Напрямки професійних інтересів: штучний інтелект, нейрокомп’ютинг, штучні нейронні мережі, машинне навчання, семантичні мережі, моделювання міркувань, розпізнавання зображень, обробка природної мови

Участь у міжнародних освітніх та наукових проектах (програмах):

  • 2009 – 2020 роки участь у програмі НАТО-Україна з перепідготовки та соціальної адаптації колишніх військовослужбовців;
  • Участь у Проекті Еразмус+ “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” (“dComFra(598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP)”. Наказ НТУ “ХПІ” №2346 С від 13.11.2018 (п.3)

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць

Відомості про підвищення кваліфікації:

  • Захист докторської дисертації в НТУ “ХПІ” (диплом ДД № 007609 від 05.07.2018 р.), наказ НТУ «ХПІ» № 2232с від 31.10.2018 р.
  • Проходження міжнародного стажування в університеті “Вища школа менеджменту інформаційних систем” (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA), м. Рига, Латвія) з 3 серпня 2020 р. по 25 вересня 2020р. за програмою: “Computer systems and networks in the learning process”

Дисципліни, що викладає:

  • Штучний інтелект;
  • Штучні нейронні мережі;
  • Машинне навчання;
  • Основи комп’ютерного зору;
  • Системний аналіз

Особисті профілі: