Вчена рада

ІНСТИТУТу КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас на засідання Вченої ради  навчально-наукового інженерно-фізичного інституту,  яке відбудеться у змішаній формі у  вівторок 21 грудня 2021 р. о 14.30  (продовження засідання у середу 22 грудня 2021 р. (дистанційно) протокол №5 від 22.12.2021

Увага: місце проведення засідання Вченої Ради буде уточнено.

Порядок денний

 1. Урочисте вручення дипломів магістрів студентам, які закінчили навчання з відзнакою.  
 2. Щодо реструктуризації НТУ «ХПІ». Доповідач: О.О. Ларін. 
 3. Щодо обрання завідувача кафедри Прикладної математики . Презентація програми розвитку кафедри на наступні п’ять років 
 4. Кадрові питання. 
 5. Щодо підвищення кваліфікації співробітниками ННІФІ. Доповідачі: зав. кафедрами та члени комісії. 
 6. Про стан методичної роботи в інституті. Доповідач: Г.М. Тимченко. 
 7. Затвердження результатів першого туру конкурсу студентських наукових робіт. Доповідачі: зав. кафедрами. 
 8. Готовність до екзаменаційної сесії студентських груп, аналізу роботи кураторів. Доповідач: В.М. Конкін. 
 9. Звіт керівників держбюджетних наукових тем за результатами виконання етапів наукових темДоповідачі: зав. кафедрами. 
 10. Затвердження планів індивідуальної наукової роботи викладачів інституту на наступний рік. Доповідачі: зав. кафедрами. 
 11. Різне.

 

Порядок денний

 1. Реструктуризація НТУ «ХПІ».  Доповідач: О.О. Ларін. 
 2. Кадрові питання.  
 3. Щодо підвищення кваліфікації співробітниками ННІФІ. Доповідачі: зав. кафедрами та члени комісії.  
 4. Звіти завідуючих кафедр інституту за результатами виконання поточних госпрозрахункових тем та про перспективи укладання нових госпрозрахункових договорів.   
 5. Підготовка до проведення Дня відкритих дверей, робота кафедр інституту зі школами з питань професійної орієнтації.  Доповідач: О.О. Ларін. 
 6. Аналіз відвідувань занять та результатів поточного контролю навчання студентів інституту за два місяці осіннього семестру. Доповідач: В.Н. Конкін. 
 7. Різне.

Порядок денний

 1. Кадрові питання.
 2. Щодо підвищення кваліфікації співробітниками ННІФІ (за наявності заяв до п’ятниці 22.10.21). Доповідачі: зав. кафедрами та члени комісії.
 3. Результати прийому до аспірантури, затвердження тем та наукових керівників аспірантів першого року навчання. Доповідачі: зав. кафедрами.
 4. Щодо стану навчання та рівня підготовки студентів першого курсу та задачі кафедр інституту з підвищення якості навчання. Доповідач В.М. Конкін.
 5. Результати перевірки студентів в гуртожитку. Доповідач С.С. Козлов.
 6. Повідомлення про проведення поточного контролю. Доповідач В.М.Конкін.
 7. Підготовка до участі у конкурсі студентських наукових робіт. Доповідачі: зав кафедрами.
 8. Щодо стану питання з виконанням НАКАЗУ Ректора про забезпечення дистанційних курсів для студентів заочного відділення. Доповідачі: зав кафедрами.
 9. Результати підготовки студентських Стартапів. Доповідач А.М. Дроздов
 10. Стан підготовки запитів на Держбюджетне фінансування. Конкурси МОН та НФДУ 2021. Доповідачі: зав кафедрами.
 11. Різне.

Члени Вченої ради, що знаходяться у зоні ризику, мали можливість відвідати засідання дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. Засідання Вченої Ради відбулось у змішаній формі.

Таємне голосування відбулось наступного дня 29.09.2021 

Порядок денний

 1. Кадрові питання.
 2. Атестація аспірантів 1-3 курсів та аналіз стану виконання дисертаційних робіт. Доповідачі: зав. кафедрами. 
 3. Призначення  кафедри РЕ для попереднього розгляду дисертаційної роботи Шульзі М.О. та внутрішніх рецензентів
 4. Щодо підвищення кваліфікації співробітниками ННІФІ.
  Доповідачі: члени комісії. 
 5. Затвердження складу та голів ДЕК з атестації випускників 2021/2022 навчального року.
 6. Розгляд програм педагогічної практики аспірантів ННІФІ.
 7. Аналіз результатів профорієнтаційної роботи 2020/2021.
  Доповідач: О.О.Ларін.
 8. Результати ліквідації академічних заборгованостей студентів.
  Доповідач: В.М.Конкін.
 9. Різне.  

Члени Вченої ради, що знаходяться у зоні ризику, мали можливість відвідати засідання дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. Засідання Вченої Ради відбулось у змішаній формі.

Таємне голосування відбулось наступного дня 15.09.2021 

Порядок денний

1. Кадрові питання.
2. Щодо присвоєння вчених звань співробітникам ННІФІ.
3. Підсумкова атестація аспірантів четвертого року навчання. Остаточне затвердження тем дисертаційних робіт. Доповідачі: аспіранти 4 року навчання, наукові керівники, зав. кафедрами.
4. Створення комісій з підготовки звітів Самоаналізу до акредитаційних справ 3 рівня освіти за спеціальностями 105 та 122 у 2021 році. Доповідач: О.О.Ларін.
5. Результати роботи по новому прийому на перший курс інституту. Доповідач: О.О.Ларін.
6. Результати ліквідації академічних заборгованостей студентів. Доповідач: В.М.Конкін.
7. Різне.

Члени Вченої ради, що знаходяться у зоні ризику, мали можливість відвідати засідання дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365Запрошення з посиланням на конференцію було надіслано на корпоративну пошту, а також в Microsoft Teams. 

Таємне голосування відбулось наступного дня 30.06.2021

Порядок денний:

1.Кадрові питання. 
2.Щодо присвоєння вчених звань співробітникам ННІФІ. 
3.Щодо підвищення кваліфікації співробітниками ННІФІ. Доповідачі: зав. кафедрами та члени комісії.  
4.Результати літньої екзаменаційної сесії. Доповідач: В.М.Конкін
5.Аналіз результатів підготовки бакалаврських та магістерських робіт, підсумки роботи ДЕКів. Доповідачі: зав. кафедрами. 
6.Затвердження кандидатур на персональні стипендії. Доповідач: В.М.Конкін
7.Підготовка інституту до нового навчального року та затвердження планів кафедр. Затвердження звітів викладачів за навчальний рік. (Завідувачам кафедр подати директору свої індивідуальні плани та звіти за навчальний рік (20/21) до засідання вченої ради). Доповідачі: зав. кафедрами. 
8.Підготовка інституту до вступної кампанії 2021р. Доповідач: О.О.Ларін. 
9.Обговорення пропозицій кафедр щодо рейтингу викладачів. Доповідачі: зав. кафедрами (за результатами обговорення на засіданнях кафедри). 
10.Різне. 

Члени Вченої ради, що знаходяться у зоні ризику, мали можливість відвідати засідання дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365Запрошення з посиланням на конференцію було надіслано на корпоративну пошту, а також в Microsoft Teams. 

Таємне голосування відбулось наступного дня 26.05.2021 р. 

Порядок денний:

 1. Атестація аспіранта каф. ФМН Чумак В.С.
 2. Кадрові питання. 
 3. Щодо присвоєння вчених звань співробітникам ННІФІ. 
 4. Обговорення результатів екзаменаційної сесії та практики студентів 4-го курсу. Доповідачі: зав. кафедрами. 
 5. Готовність до екзаменаційної сесії. Результати роботи кураторів зі студентами, які мали проблеми з поточною атестацією. Доповідачі: зав. кафедрами. 
 6. Щодо активізації профорієнтаційної роботи. Доповідачі: зав. кафедрами, Гаранти ОП. 
 7. Обговорення Положення про рейтинг викладачів. Доповідач: О.О. Левон
 8. Щодо підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. 
 9. Щодо розширення повноважень Вченої ради ННІФІ. Доповідач О.О. Ларін. 
 10. Різне. 

Члени Вченої ради, що знаходяться у зоні ризику, мали можливість відвідати засідання дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365Запрошення з посиланням на конференцію було надіслано на корпоративну пошту, а також в Microsoft Teams. 

Таємне голосування відбулось наступного дня 28.04.2021 р. 

Порядок денний:

 1. Кадрові питання. 
 2. Атестація аспірантів та аналіз стану виконання дисертаційних робіт.  
 3. Аналіз результатів поточної успішності студентів і реалізація заходів зі стимулювання учбової дисципліни. Доповідач: В.М.Конкін 
 4. Щодо підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. 
 5. Різне. 

Члени Вченої ради, що знаходяться у зоні ризику, мали можливість відвідати засідання дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365Запрошення з посиланням на конференцію було надіслано на корпоративну пошту, а також в Microsoft Teams. 

Таємне голосування відбулось наступного дня 24.03.2021 р. 

Порядок денний:

 1. Кадрові питання.
 2. Про підготовку нових запитів на фінансування держбюджетних наукових тем. Доповідачі зав. кафедрами. 
 3. Підсумки проведення першого та підготовка до другого туру студентських олімпіад. Доповідачі зав. кафедрами. 
 4. Обговорення заходів поточного контролю виконання навчальної програми студентами ННІФІ. Доповідач О.О. Ларін  
 5. Затвердження Положення про рейтинг кафедр. Доповідач Д. В. Лавінський
 6. Розгляд Положення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Доповідач: Г. М. Тимченко  
 7. Подання для участі у конкурсі дипломних робіт магістрів, які захищені у 2020 році. Доповідачі зав. кафедрами. 
 8. Затвердження Програми вступних іспитів до аспірантури за спеціальностю 113. Доповідач Д. В. Бреславський. 
 9. Затвердження нової редакції ОНП зі спеціальності 113. Доповідач Д. В. Бреславський. 
 10. Затвердження Робочої навчальної програми з дисципліни “Інформатика” для курсантів 1-го курсу ІТВ. Доповідач Д. В. Бреславський. 
 11. Різне.

Члени Вченої ради, що знаходяться у зоні ризику, мали можливість відвідати засідання дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365Запрошення з посиланням на конференцію було надіслано на корпоративну пошту, а також в Microsoft Teams. 

Таємне голосування відбулось наступного дня 24.02.2021 р. 

Порядок денний:

 1. Вручення Відзнак та Дипломів студентам ННІФІ.
 2. Кадрові питання. 
 3. Підсумки ліквідації академзаборгованостей за зимову академічну сесію. Доповідач В. М. Конкін. 
 4. Планування профорієнтаційних заходів на весну 2021 р. Доповідач О. О. Ларін. 
 5. Щодо активізації роботи кафедр інституту по даним, які є в АСУ НП. Доповідач В. М. Конкін. 
 6. Щодо впровадження Плану доповідей аспірантів третього-четвертого років навчання на міжкафедральних семінарах. Доповідач А. М. Дроздов. 
 7. Обговорення Положення про рейтинг кафедр. Доповідач Д. В. Лавінський. 
 8. Щодо КРІ (цільових показників діяльності кафедр ННІФІ).
 9. Обговорення Положення про рейтинг викладачів. Доповідач О.О Левон.
 10. Щодо підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
 11. Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій з атестації осіб, які здобувають освітній ступінь бакалавра у 2020/2021 навчальному році.  
 12. Різне.

Члени Вченої ради, що знаходяться у зоні ризику, мали можливість відвідати засідання дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365Запрошення з посиланням на конференцію було надіслано на корпоративну пошту, а також в Microsoft Teams. 

Порядок денний:

 1. Щодо присвоєння вчених звань співробітникам ННІФІ.
 2. Аналіз результатів екзаменаційної сесії. Доповідач В. М. Конкін. 
 3. Затвердження кандидатур на персональні стипендії. Доповідач В. М. Конкін.
 4. Про стан питання підготовки кафедр до конкурсів студентських наук робіт. Доповідачі завідувачі кафедр. 
 5. Щодо переведення студентів заочної форми навчання до управління ННІФІ. Концепція та план розвитку. Доповідач О. О. Ларін. 
 6. Щодо введення єдиної системи змішаних між-кафедральних ДЕК на бакалаврські дипломні роботи. Доповідач О.О. Ларін.
 7. План вступу в магістратуру. Підготовка до вступних випробувань в магістратуру; затвердження екзаменаційних комісій; апеляційних комісій.
 8. Аналіз готовності студентів 4 курсу до вступу в магістратуру (результати опитування та готовність до ЄВІ). Доповідачі гаранти ОП та зав. каф.
 9. Щодо початку ініціації процедури перегляду магістерських ОП та навчальних планів. Доповідач О.О. Ларін.  
 10. Підготовка інституту до нового семестру. Доповідач О. О. Ларін.

Члени Вченої ради, що знаходяться у зоні ризику, матимуть можливість відвідати засідання дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365Запрошення з посиланням на конференцію буде надіслано на корпоративну пошту, а також в Microsoft Teams. 

Таємне голосування відбуватиметься наступного дня у середу 23.12.2020. 

Порядок денний:

1. Привітання від адміністрації університету;

2. Урочисте вручення дипломів магістрів для студентів, які закінчили навчання з відзнакою;

3. Поточна робота Вченої Ради:

3.1. Щодо присвоєння вчених звань співробітникам ННІФІ;

3.2. Підготовка до профорієнтаційної роботи у 2021 році.  (Доповідачі профорієнтаційні команди (презентації помісячного плану заходів) за спеціальністю 105: Кузьменко Н.О., Конотопський Л., Суровицький С.В.; за спеціальностями 122+113: Розова Л.В., Іващенко К.В., Матюшенко М.В., Тишковець О.В.; за спеціальністю 153: Зайцев Р.В.);

3.3. Аналіз відвідувань занять та результатів поточного контролю навчання студентів ННІФІ, стан допуску до сесії. (Доповідач: Конкін В.М.);

3.4. Готовність до екзаменаційної сесії студентських груп, аналіз роботи кураторів. (Доповідають: куратори 1го та 2го року через онлайн підключення);

3.5 Презентація форми “звіту куратора” та затвердження процедури звіту куратора за рік. (Доповідач: Мєтєльов В.О.);

3.6 Щодо початку процедури обговорення та перегляду освітніх програм бакалаврського рівня (Доповідачі: гаранти освітніх програм – через онлайн підключення зі спеціальності 105: Левон О. О.; зі спеціальності 113: Львов Г.І.; зі спеціальності 122: Татарінова О.А.; зі спеціальності 153: Зайцев Р.В.);

3.6. Звіти завідуючих кафедр інституту за результатами виконання поточних госпрозрахункових тем та про перспективи укладання нових госпрозрахункових договорів. (Доповідачі: завідувачі кафедр);

3.7. Про стан методичної роботи в інституті. (Доповідач: Тимченко Г.М.);

3.8. Затвердження результатів першого туру конкурсу студентських наукових робіт. (Доповідачі: завідувачі кафедр); 

3.9. Звіт керівників держбюджетних наукових тем за результатами виконання етапів наукових тем. (Доповідачі: завідувачі кафедр);

3.10. Затвердження планів індивідуальної наукової роботи викладачів інституту на наступний рік. (Доповідачі: завідувачі кафедр).

Порядок денний:

1. Щодо обрання завідувача кафедри фізики металів та напівпровідників. Презентація програми розвитку кафедри на наступні п’ять років.
2. Кадрові питання.
3. Щодо присвоєння вчених звань співробітникам ННІФІ.
4. Результати прийому до аспірантури, затвердження тем та наукових керівників аспірантів першого року навчання. Доповідачі: зав.кафедрами.
5. Щодо організації дистанційного навчання та контролю за його проведенням. Доповідач: Конкін В.М.
6. Аналіз опитування студентів щодо інформаційної підтримки вступу – формування планів профорієнтації. Доповідач: Ларін О.О.
7. Щодо організації процедури перегляду ОП, які є в ННІФІ. Доповідачі: Ларін О.О, запрошені до дискусії та пропозицій гаранти ОП.
8. Підготовка до участі у конкурсі студентських наукових робіт. Доповідачі: зав.кафедрами.
9. Різне

Порядок денний:

1. Щодо обрання завідувача кафедри КМПС. Презентація програми розвитку кафедри на наступні п’ять років
2. Кадрові питання.
3. Атестація аспірантів 1-3 курсів та аналіз стану виконання дисертаційних робіт. Доповідачі: зав. кафедрами.
4. Розгляд робочих програм педагогічної практики аспірантів ННІФІ. Доповідачі: зав. кафедрами
5. Результати роботи по новому прийому на перший курс інституту. Доповідач: О.О.Ларін.
6. Результати ліквідації академічних заборгованостей студентів. Доповідач: В.М.Конкін.

7. Затвердження робіт бакалаврів та магістрів на конкурс. Доповідачі: зав. кафедрами.
8. Затвердження складу та голів ДЕК з атестації випускників 2020/2021 навчального року.
9. Різне.

Порядок денний:

1.Щодо обрання за конкурсом завідувача кафедри ДММ. Презентація програми розвитку кафедри на наступні п’ять років.
2. Щодо обрання за конкурсом завідувача кафедри теоретичної механіки. Презентація програми розвитку кафедри на наступні п’ять років.
3. Щодо обрання завідувача кафедри ГМКГ. Презентація програми розвитку кафедри на наступні п’ять років
4. Щодо продовження строкових договорів (контрактів) зі співробітниками ННІФІ та обрання за конкурсом на вакантні посади.
5. Щодо присвоєння вчених звань співробітникам ННІФІ.
6. Результати літньої екзаменаційної сесії. Доповідач В.М. Конкін.
7. Затвердження кандидатур на персональні стипендії. Доповідач В.М. Конкін.
8. Аналіз результатів підготовки бакалаврських та магістерських робіт, підсумки роботи ДЕКів. Доповідачі завідувачі кафедрами.
9. Рекомендації випускників магістратури для навчання в аспірантурі. Доповідачі завідувачі кафедрами.
10. Надання дозволу на право керівництва аспірантами зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Доповідач Р.В.Зайцев.
11. Підготовка інституту до нового навчального року та затвердження планів кафедр. Доповідачі завідувачі кафедрами.
12. Атестація аспірантів 4-го курсу. Затвердження програм докторських іспитів.
13. Щодо запиту на держбюджетне фінансування в рамках конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених.
14. Різне.

Порядок денний:

1. Атестація аспірантів та аналіз стану виконання дисертаційних робіт.
2. Аналіз результатів поточної успішності студентів і реалізація заходів зі стимулювання учбової дисципліни.
3. Підсумки проведення другого туру студентських олімпіад з технічних дисциплін.
4. Підготовка ННІФІ до вступної кампанії 2020 року.
5. Затвердження додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності 113 Прикладна математика.
6. Зміна наукового керівника аспіранту кафедри ФМЕГ Мельникову І.

Порядок денний:

1. Кадрові питання.
2. Підсумки ліквідації академзаборгованостей за зимову академічну сесію та задачі кафедр з питання підвищення рівня академічної успішності у ННІФІ. 
3. Питання атестації наукової складової підготовки аспірантів старших курсів. 
4. Планування профорієнтаційних заходів на весну 2020 р.
5. Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій з атестації осіб, які здобувають освітній ступінь бакалавра у 2019/2020 навчальному році.
6. Затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ 
7. Затвердження загальної програми докторського іспиту за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки, 105 – Прикладна фізика
8. Затвердження програми вступних іспитів в аспірантуру за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки, 105 – Прикладна фізика
9.Затвердження теми докторської дисертації, та призначення наукового консультанта Бурлаєнку В.М.
10. Відрахування з аспірантури

Порядок денний:

 1. Аналіз результатів екзаменаційної сесії. 
 2. Затвердження кандидатур на персональні стипендії. 
 3. Про результати захисту дипломних робіт магістрів. 
 4. Підготовка інституту до нового семестру. 
 5. Різне.

Порядок денний:

 1. Підготовка до екзаменаційної сесії.
 2. Аналіз стану міжнародної діяльності та перспективи її активізації.
 3. Про стан методичної роботи на факультеті.
 4. Затвердження результатів першого туру конкурсу студентських наукових робіт.
 5. Звіт керівників держбюджетних наукових тем за результатами виконання держбюджетних тем.
 6. Затвердження тем індивідуальної наукової роботи викладачів інституту на наступний рік.
 7. Різне.

Порядок денний:

 1. Кадрові питання.
 2. Аналіз відвідувань занять та результатів навчання студентів інституту за три місяці осіннього семестру. Підготовка до екзаменаційної сесії.
 3. Звіти завідуючих кафедр інституту за результатами виконання поточних госпрозрахункових тем та про перспективи укладання нових госпрозрахункових договорів.
 4. Аналіз результатів проведення Дня відкритих дверей, планування нових заходів.
 5. Затвердження звітів за результатами проходження педагогічної практики аспірантами.
 6. Про подання дипломних робіт магістрів 2019 року випуску на конкурс НТУ «ХПІ»
 7. Різне.

Порядок денний:

 1. Кадрові питання.
 2. Про подання кандидатури завідувача кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики Зайцева Р.В. щодо присвоєння вченого звання старшого дослідника.
 3. Результати прийому до аспірантури, затвердження тем, наукових керівників та плану роботи аспірантів першого року навчання.
 4. Обговорення результатів профорієтаційних заходів та їх наступне планування.
 5. Обговорення результати виховної роботи за 2018/2019 навчальний рік. Постановка задач та плану виховної роботи на 2019/2020.
 6. Затвердження плану роботи куратора.
 7. Затвердження «Положення про виконання проектної роботи».
 8. Планування проведення поточної атестації навчальної дисципліни студентів на 1-3 курсах.
 9. Обговорення плану заходів щодо покращення методичного забезпечення навчального процесу.
 10. Формування запиту на кількість вступників в аспірантуру на 2020 рік.
 11. Відрахування аспіранта кафедри ДММ Дудника Є. з аспірантури за власним бажанням.
 12. Затвердження запитів на виконання прикладних досліджень за рахунок видатків загального фонду державного бюджету.
 13. Різне.

Порядок денний:

 1. Кадрові питання.
 2. Атестація аспірантів та аналіз стану виконання дисертаційних робіт.
 3. Звіт докторанта кафедри ГМКГ Дашкевича А.О. про підсумки дисертаційного дослідження за другий рік навчання в докторантурі.
 4. Щодо стану навчання та рівня підготовки студентів першого курсу та задачі кафедр інституту з підвищення якості навчання.
 5. Результати ліквідації академічних заборгованостей студентів.
 6. Затвердження робіт бакалаврів та магістрів на конкурс.
 7. Затвердження складу та голів ДЕК з атестації випускників 2018/2019 навчального року.
 8. Розгляд робочих програм педагогічної практики аспірантів ННІФІ.
 9. Щодо призначення додаткових балів при формуванні стипендіального рейтингу.

Порядок денний:

 1. Кадрові питання.
 2. Результати роботи по новому прийому на перший курс інституту щодо активізації профорієнтаційної роботи.