Кафедра

Прикладної математики

На кафедрі працюють 3 професора, 11 доцентів, 3 старших викладача, 2 асистента. Співробітники кафедри читають курси по вищій математиці, а також спец. курси: лінійна алгебра, теорія функцій комплексного змінного, варіаційне числення, функціональний аналіз, рівняння математичної фізики, теорія ймовірностей та мат. статистика та інші.

КУРПА Лідія Василівна

Завідувач кафедри

професор, доктор технічних наук

Напрямки наукової діяльності

Адреса

м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»,

Навчальний корпус №2 , 4-й поверх

Контакти

Телефон: (057) 707-60-32

Email: kurpa@kpi.kharkov.ua