Кафедра

Радіоелектроніки

Кафедру «Радіоелектроніка» було організовано в 1971 р. Ніні кафедра готує фахівців зі спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, Phd. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 5 професорів, 7 доцентів, 5 старших викладачів, 1 асистента, з них 3 докторів та 10 кандидатів наук

КУЗЬМЕНКО Наталія Олексіїіна

Завідувач кафедри

кандидат історичних наук

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» — Спеціалізація «Інженерія радіоелектронних систем»

Освіта, отримана за спеціальністю, дозволяє легко адаптуватися в будь-якій галузі, пов’язаній з електронікою, телекомунікаціями та радіофізикою. Ці напрямки є актуальними сьогодні і перспективні в майбутньому.

Напрямки наукової діяльності

Адреса

м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  НТУ “ХПІ”,

Радіофізичний корпус

Контакти

Телефон: (057) 707-62-52

Email: re196@i.ua