Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Викладачі

 

Скляр-В.М.Скляр Володимир Миколайович –завідувач кафедри історії науки і техніки (з вересня 2011 р.), доктор історичних наук, професор. Народився в квітні 1963 р. в селі Колонтаїв Краснокутського району Харківської області. У 1985 р. закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «історія». З 1985 р. працює в НТУ «ХПІ». Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій раді  Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. 2006-2008 рр. – докторант Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Дисертацію захистив за темою «Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.». Науковий консультант доктор історичних наук, професор Борисенко Валентина Кирилівна. Входить до складу Методичної ради НТУ «ХПІ». Голова методичної комісії Методичної ради НТУ «ХПІ» з розвитку та вдосконалення роботи кафедр суспільно-гуманітарного напряму.
Член редколегій: «Історія науки і техніки» (Київ) та Тематичного випуску «Актуальні питання історії України» Вісника НТУ «ХПІ». Напрям наукових студій: історія наукових досліджень у вищій технічній школі України та етномовні процеси в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ століть.
Має понад 80 публікацій. Результати наукових досліджень доповідалися на 50 всеукраїнських та міжнародних конференціях, конгресах, пов’язаних з дослідженням у галузі етнології, українознавства та історії науки.
Ткаченко-С.С.Ткаченко Світлана Сергіївна – заступник завідувача кафедри, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії науки і техніки. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, історичний факультет. Захистила кандидатську дисертацію.
Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій.
Ларин-А.О.Ларін Андрій Олексійовичкандидат технічних наук, професор кафедри історії науки і техніки. Випускник інженерно-фізичного факультету ХПІ за спеціальністю «Динаміка та міцність машин». Фахівець в галузі теорії коливань, вібраційного діагностування та історії механіки. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Численные методы вибрационной диагностики рабочего процесса двигателей внутреннего сгорания», присвячену діагностуванню тепловозних і танкових дизелів. Автор 25 навчально-методичних і понад 150 наукових праць, у тому числі 5 монографій.
Гутник-М.В.Гутник Марина Валеріївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії науки і техніки. Народилася у квітні 1981 р. у м. Харкові. Після школи рік працювала бухгалтером на приватних підприємствах. Закінчила НТУ «ХПІ» у 2005 р. за спеціальністю прикладне матеріалознавство. У 2005–2008 рр. навчалась у аспірантурі. З жовтня 2006 р. член Українського товариства істориків науки. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2014 р. отримала вчене звання доцента. Має авторську програму факультативу з історії науки і техніки, за якою цей курс читається учням шкіл і ліцеїв м. Харкова.
Автор понад 70 наукових і науково-методичних публікацій. Має В2 рівень володіння англійською мовою. Викладає курси «Історія України англійською мовою», «Історія науки і техніки», «Історія науки і техніки англійською мовою», «Історія НТУ «ХПІ».
Балишев-М.А.Балишев Марат Артурович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії науки і техніки. Випускник історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н .Каразіна; закінчив аспірантуру Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України, спеціальність «історія науки і техніки»; є магістром державного управління (закінчив Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України); заступник директора Центрального державного науково-технічного архіву України.
Автор понад 80 наукових, науково-методичних та науково-популярних публікацій у галузі археографії та архівної евристики, історії астрономії, історії науки і техніки, в т.ч. семи науково-довідкових видань та двох монографій.
Є членом Міжнародного астрономічного союзу (комісія №41 – історія астрономії).

Радогуз Сергій Анатолійович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії науки і техніки. Випускник НТУ «ХПІ». З 2014 р. член правління Ради молодих вчених НТУ «ХПІ». Протягом 2015 – 2018 рр. був секретарем РМВ НТУ «ХПІ». З 2017 р. – координатор проекту «Арсенал Ідей Україна» (у Харкові). З 2018 р. – заступник відповідального секретаря центральної приймальної комісії НТУ «ХПІ». Автор понад 30 наукових публікацій. Викладає курси «Історія науки і техніки», «Історія НТУ «ХПІ», «Інформатика», «Інформаційні системи та технології у товарознавстві». Наукові інтереси зосереджені на історії інженерної освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.