Математична логіка як самостійний розділ сучасної математики сформувався відносно нещодавно – на рубежі дев’ятнадцятого і двадцятого століть. Виникнення і швидкий розвиток математичної логіки були пов’язані з так званою кризою основ (засад) математики, одним з проявів якої є відомі парадокси або антиномії канторівської теорії множин.

Курс «Математична логіка» ставить своєю ціллю ознайомлення школярів з основними розділами комп’ютерної математичної логіки, які широко використовуються в проектуванні та розробці математичного та програмного забезпечення сучасних ЕОМ.

Предметом дисципліни є типові та сучасні алгоритми математичної логіки та дискретної математики, а також методи та засоби їх реалізації та використання. 

 

LogoWorlds (скачати)