Посада:  завідувач кафедри обчислювальної техніки та програмування НТУ «ХПІ»

Науковий ступіньдоктор технічних наук 

Вчене званняпрофесор

Цитата від викладача:

Людина, що міркує логічно, приємно виділяється на фоні реального світу.