Навчально-методичні комплекси дисциплін

Перший рівень (бакалавр)

Економіка навколишнього середовища

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Загальна хімічна технологія

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (каф. ТПНГТВ)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (каф. ХТНРКЕ, ТЕ, ТКВСЕ, ТМПБАП, ОХБЛМП, ІТПА)

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Загальні технології харчової промисловості / Ч.1, 2

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ / Ч.1. КР1

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 1 (Ч.1)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ / Ч.1. КР2

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 2 (Ч.1)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ (Ч.1)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ / Ч.2. КР1

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 1 (Ч.2)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ / Ч.2. КР2

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 2 (Ч.2)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ (Ч.2)

Ідентифікація і моделювання технологічних об’єктів

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Інформатика та інформаційні технології

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Інформаційні системи та комплекси

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Інформаційні технології в промисловій фармації

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

Інформаційні технології в хімічних технологіях та інженерії

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (каф. ТПНГТВ)

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

Комп’ютерно-інтегровані технології

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Математичне моделювання та оптимізація об’єктів фармацевтичної технології

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Методи оптимізації в хімічній технології

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Наукові дослідження та моделювання в екології

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (денна ф.н.)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (заочна ф.н.)

СИЛАБУС (денна ф.н.)

СИЛАБУС (заочна ф.н.)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Обчислювальна математика та програмування

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (MS Excel та MathCAD)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (С#)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Основи вимірювання та діагностування у технологічних системах

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Основи енергоефективних технологій в промисловості

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Основи інтеграції хіміко-технологічних процесів

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Основи інформатики

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Природоохоронні технології у галузі

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Процеси та апарати біотехнологічних виробництв

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (денна ф.н.)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (заочна ф.н.)

СИЛАБУС (денна ф.н.)

СИЛАБУС (заочна ф.н.)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Процеси та апарати природоохоронних технологій / Ч.1, 2

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ / Ч.1

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ / Ч.1

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ / Ч.1

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ / Ч.2

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ / Ч.2

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ / Ч.2

Процеси та апарати харчових виробництв / Ч.1, 2

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (денна ф.н.)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (заочна ф.н.)

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ / Ч.1

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ / Ч.1

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ / Ч.2

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ / Ч.2

Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ / Ч.1

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ / Ч.2

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ / Ч.1

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ / Ч.2

Процеси та апарати хімічних виробництв / Ч.1, 2

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ / Ч.1 (каф. ОСН)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ / Ч.1 (каф. ТПНГТВ)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ / Ч.1 (каф. ХТНРКЕ, ТЕ, ТКВСЕ, ТПМБАП)

СИЛАБУС / Ч.1 (каф. ОСН)

СИЛАБУС / Ч.1 (каф. ТПНГТВ)

СИЛАБУС / Ч.1 (каф. ХТНРКЕ, ТЕ, ТКВСЕ, ТПМБАП)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ / РЗ

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ / Ч.1. КР1

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ / Ч.1. КР2

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ / Ч.1

ПЕРЕЛІК ЗАДАЧ ДО ЕКЗАМЕНУ / Ч.1

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ / Ч.2 (каф. ОСН)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ / Ч.2 (каф. ТПНГТВ)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ / Ч.2 (каф. ХТНРКЕ, ТЕ, ТКВСЕ, ТПМБАП)

СИЛАБУС / Ч.2 (каф. ОСН)

СИЛАБУС / Ч.2 (каф. ТПНГТВ)

СИЛАБУС / Ч.2 (каф. ХТНРКЕ, ТЕ, ТКВСЕ, ТПМБАП)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ / КП

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ / Ч.2. КР1

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ / Ч.2. КР2.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ / Ч.2

ПЕРЕЛІК ЗАДАЧ ДО ЕКЗАМЕНУ / Ч.2

Спеціальні розділи тепломасообміну

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Сучасні інформаційні технології та програмування в хімічній інженерії / Ч.1, 2

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

Сучасні технології в галузі

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

Теплоенергетична інтеграція відновлювальних джерел і вторинних енергоресурсів енергії в промислові процеси

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

Термодинаміка та теплотехніка

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Технічні засоби обробки текстової та графічної інформації

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Типові технологічні об’єкти і процеси виробництв / Ч.1, 2

АНОТАЦІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИЛАБУС

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ / Ч.1

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ / Ч.2

General chemical technology

ABSTRACT

THE EDUCATIONAL SUBJECT WORKING PROGRAM

SYLLABUS

EXAMINATION CARDS

Другий рівень (магістр)

РПНД навчальних дисциплін, які викладаються здобувачам третього освітньо-кваліфікаційного рівня (доктор філософії)