Захист дисертацій

Кафедра ІТПА спільно з кафедрою технології жирів та продуктів бродіння (ТЖПБ) забезпечують функціонування на базі НТУ «ХПІ» Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів технічних наук.

Діяльність Спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 регламентується наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 (зі змінами – Наказ МОН № 946 від 22.07.2020).
Спецрада щорічно приймає до розгляду від двох до п’яти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора технічних наук.

Кафедру ІТПА у складі Спецради Д 64.050.05 представляють:

 • Товажнянський Л. Л. – д.т.н., проф., почесний ректор НТУ «ХПІ»;
 • Ведь В. Є. – д.т.н., проф., зав. каф. ІТПА;
 • Білецький Е. В. – д.т.н., проф., проф. каф. ІТПА;
 • Данилов Ю. Б. – д.т.н., проф., проф. каф. ІТПА.

Спеціальності, за якими Спецрада Д 64.050.05 має право приймати до розгляду дисертаційні роботи:

 • 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічних технологій»;
 • 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів».

Як зв'язатися?

Вчений секретар ради

к.т.н., доцент кафедри ТЖПБ

Арутюнян Тетяна Володимирівна

Контакти для зв’язку

(057) 707-63-29

tetiana.arutiunian@khpi.edu.ua

Склад Спецради Д 64.050.05

Голова Ради:

 1. Демидов Ігор Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, НТУ «ХПІ», спеціальність 05.18.06.

Заступник голови:

 1. Цейтлін Мусій Абрамович, д.т.н., професор, професор кафедри, НТУ «ХПІ», спеціальність 05.17.08.

Вчений секретар:

 1. Арутюнян Тетяна Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри, НТУ «ХПІ», спеціальність 05.18.06.

Члени ради:

 1. Арсеньєва Ольга Петрівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, спеціальність 05.18.08;

   

 2. Білецький Едуард Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, НТУ «ХПІ», спеціальність 05.17.08;

   

 3. Ведь Валерій Євгенович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ «ХПІ», спеціальність 05.17.08;

   

 4. Гладкий Федір Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, НТУ «ХПІ», спеціальність 05.18.06;

   

 5. Данилов Юрій Борисович, д.т.н., професор, професор кафедри, НТУ «ХПІ», спеціальність 05.17.08;

   

 6. Кричковська Лідія Василівна, д.б.н., професор, професор кафедри, НТУ «ХПІ», спеціальність 05.18.06;

   

 7. Левчук Ірина Володимирівна, д.т.н., старший науковий співробітник, начальник лабораторії, ДП «Укрметртестстандарт», спеціальність 05.18.06;

   

 8. Некрасов Павло Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ «ХПІ», спеціальність 05.18.06;

   

 9. Перцев Леонід Петрович, д.т.н., старший науковий співробітник, науковий консультант ВАТ «УкрНДІХіммаш», спеціальність 05.17.08;

   

 10. Поліщук Галина Євгенівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.06;

   

 11. Товажнянський Леонід Леонідович, д.т.н., професор, професор кафедри, НТУ «ХПІ», спеціальність 05.17.08;

   

 12. Трошенькін Борис Олександрович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного, спеціальність 05.17.08;

   

 13. Шапорєв Валерій Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ «ХПІ», спеціальність 05.17.08.