Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Економіка магістр

ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ

Спеціалізація «Економіка бізнесу» формує системні знання у галузі економіки, навики економічного обґрунтування управлінських рішень, здатність проведення бізнес-консультування та формування стратегії підприємницької  діяльності, належний потенціал для організації власного бізнесу.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА): «ЕКОНОМІКА» та «ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ»

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Економічне управління бізнесом;

Стратегічне управління підприємницькою діяльністю;

Бізнес-консалтинг;

Оцінка вартості бізнесу;

Антикризове управління в бізнесі;

Основи наукових досліджень

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Економіка бізнесу» розрахована на цілеспрямованих, здатних ставити та успішно вирішувати складні завдання молодих людей, які зорієнтовані на створення успішної кар’єри та прагнуть стати фахівцями у сфері економіки та управління бізнесом.

Актуальність спеціалізації обумовлюється потребами ринку праці у фахівцях, здатних здійснювати економічне забезпечення і комплексне планування підприємницької діяльності, розробляти економічно обґрунтовані управлінські рішення в сфері бізнесу та успішно реалізовувати їх в умовах мінливого ринкового середовища.

Особливістю спеціалізації є формування системи професійних компетентностей з економіки бізнесу, що охоплюють інформаційно-аналітичну, консультативну, управлінську та адміністративно-господарську діяльність.

Спеціалізація забезпечує підготовку висококваліфікованих економічних кадрів з гнучким управлінським мисленням, які здатні оптимізувати економічні процеси в бізнес-сфері, сформувати ефективну систему управління ними на основі сучасних наукових підходів та інформаційних технологій, розробляти програми і проекти економічного розвитку бізнесу, а також впроваджувати їх в життя.

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати на посадах керівників підприємств, установ та організацій та їх економічних підрозділів; економістів підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; консультантів з економічних питань організації та ведення бізнесу.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Спеціалізація «Економіка підприємства» формує системні знання у галузі економіки, навики моделювання та прогнозування виробничо-господарської діяльності, здатність управляти проектами, належний потенціал для економічного управління підприємством на засадах наукового і стратегічного  підходів, соціальної відповідальності.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА): «ЕКОНОМІКА» та «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Управління проектами

Управління потенціалом підприємства

Соціальна відповідальність бізнесу

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Економічне управління підприємством

Конкурентоспроможність підприємства

Стратегічне управління підприємством

Теорія прогнозування та її вплив на прийняття рішень

Економіка, організація та управління науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами

Основи наукових досліджень

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Економіка підприємства» передбачає формування у студентів системи професійних компетентностей з економіки, що охоплюють інформаційно-аналітичну, консультативну, управлінську та адміністративно-господарську діяльність. В межах програми вивчаються теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств та організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Актуальність спеціалізації обумовлюється потребами ринку праці у фахівцях, здатних здійснювати економічне забезпечення і комплексне планування діяльності та розвитку підприємства; розробляти економічно обґрунтовані управлінські рішення та успішно реалізовувати їх в умовах мінливого ринкового середовища.

Програма підготовки магістра розроблена для цілеспрямованих, здатних ставити та успішно вирішувати складні завдання студентів, які зорієнтовані на створення успішної кар’єри та прагнуть стати фахівцями у сфері економіки та управління сучасними підприємствами. Головною перевагою програми навчання магістра є орієнтація на підготовку висококваліфікованих економічних кадрів з гнучким управлінським мисленням, які здатні оптимізувати економічні процеси діяльності підприємства; сформувати ефективну систему управління ними на основі сучасних наукових підходів та інформаційних технологій; розробляти програми і проекти економічного розвитку підприємства, а також впроваджувати їх в життя.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних завдань шляхом використання тренінгових методів навчання. Виконується в активному дослідницькому середовищі.

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Випускники можуть працювати на посадах керівників підприємств, установ та організацій та їх економічних підрозділів; економістів підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; консультантів з економічних питань на підприємствах різної форми власності; фахівців з управління проектами, з корпоративного управління та ін.