Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Економіка бакалавр

ЕКОНОМІКА

Спеціалізація «Економіка підприємства» формує фундаментальні знання у галузі економіки, навики аналізу та прогнозування виробничо-господарської діяльності, здатність економічного обґрунтування господарських рішень, належний потенціал для економічного планування та управління підприємством.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА): «ЕКОНОМІКА» та «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Економетрика

Управління витратами

Економіка підприємництва

Соціальна економіка

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Проектний аналіз

Економічна безпека підприємств

Організація виробництва

Потенціал і розвиток підприємства

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Державне регулювання економіки

Логістика

Стратегія підприємства

Ціноутворення

Оцінка вартості підприємства

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Економіка підприємства» – одна з основних в економіці. Базується на вивченні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва. В межах програми вивчаються теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств та організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Програма навчання бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері економіки, проектного менеджменту, ризик-менеджменту. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-економічного світогляду майбутнього професіонала.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки.

Програма ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів.

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Випускники кафедри можуть працювати на підприємствах, в проектних та науково-дослідних організаціях, в державних структурах на посадах керівників виробничих підрозділів у промисловості, керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, а також економістами, консультантами з економічних питань, фахівцями з управління проектами, з корпоративного управління та ін.

ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ

Спеціалізація «Економіка бізнесу» формує фундаментальні знання у галузі економіки, навики аналізу та прогнозування впливу різноманітних факторів на стан бізнес-середовища, здатність до комплексного розуміння економічних явищ та процесів, належний потенціал для широкого вибору напрямів практичного застосування отриманих знань для організації власного бізнесу.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА): «ЕКОНОМІКА» та «ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ»

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Управління ресурсами підприємства

Економетрика

Бізнес-економіка

Бізнес-проектний аналіз

Капітал підприємства

Бізнес-діагностика

Міжнародний бізнес

Конкурентоспроможність бізнесу

Бізнес-логістика

Електронна комерція

Економічні ризики та страхування

Оподаткування бізнесу

Бізнес-стратегія

Організація власного бізнесу

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Економіка бізнесу» передбачає підготовку фахівців економіко-управлінського профілю з урахуванням особливостей та вимог сучасного етапу розвитку сфери бізнесу. Базується на вивченні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку національної та світової економік. В межах програми вивчаються теоретичні та практичні аспекти аналізу, моделювання та прогнозування впливу макро- та мікроекономічних показників на бізнес. Окрім цього студенти вивчають планування та створення власної справи, а також методи підвищення результативності діяльності бізнес-структур.

Програма навчання бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері економіки, бізнесу та бізнес-аналітики. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-економічного світогляду майбутнього професіонала.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки.

Програма ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів.

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Спеціалісти економіки бізнесу мають попит в різних галузях діяльності.

Випускники можуть працювати на посадах: економіст, бізнес-аналітик, фахівець з розвитку бізнесу, фахівець з креативного управління бізнесом. Також спеціалісти в даній області мають необхідну кваліфікацію для започаткування власної справи.