Кафедра економіки та маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки та маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Маркетинг магістр

РЕКЛАМНИЙ БІЗНЕС

Спеціалізація «Рекламний бізнес» формує системні знання у галузі маркетингу, навики обґрунтування маркетингових рішень, здатність формування інноваційної політики та стратегії маркетингової діяльності підприємства, належний потенціал для управління рекламним бізнесом на засадах інформаційних технологій та маркетингового менеджменту.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА): «МАРКЕТИНГ» та «РЕКЛАМНИЙ БІЗНЕС»

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Електронна комерція

Маркетинг відносин

Кількісні методи в управлінні маркетингом

Інноваційний розвиток підприємства

Маркетинговий менеджмент

Стратегічний маркетинг і товарна інноваційна політика

Рекламний менеджмент

Рекламні технології

Оцінка ефективності рекламної діяльності

Бренд-менеджмент

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Рекламний бізнес» передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері маркетингу та реклами. Базується на вивченні інструментарію системного аналізу маркетингової діяльності підприємств та організацій; опануванні сучасних маркетингових та інформаційних технологій дослідження ринку, сегментації та позиціонування; формуванні маркетингових стратегій розвитку підприємств та організацій з метою підвищення їх конкурентоспроможності; проектуванні та проведенні рекламних кампаній та оцінки їх результатів; використанні методів маркетингового аудиту та контролінгу задля забезпечення ефективного комплексу маркетингу. В межах програми студенти засвоюють теоретичні та практичні аспекти дослідження ринку, його кон’юнктури, попиту та поведінки споживачів. Окрім цього отримують знання та навички щодо основ ведення рекламного бізнесу.

Програма навчання магістра орієнтована на поглиблену спеціальну підготовку маркетологів, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до мінливого бізнес-середовища. Розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері маркетингу та рекламного бізнесу. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування професіонала з новим перспективним способом мислення, здатного застосовувати інноваційні управлінські рішення з урахуванням останніх тенденцій та вимог ринку.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних завдань шляхом використання тренінгових методів навчання. Виконується в активному дослідницькому середовищі.

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), де випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; в органах державного та муніципального управління; в структурах, де випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням маркетингових проблем.

Магістр з маркетингу може працювати як у сфері традиційного маркетингу, так і в галузі електронної комерції: Інтернет-маркетингу, Інтернет-біржах, Інтернет-магазинах та ін.

Випускник спеціалізації «Рекламний бізнес» може працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR-менеджера, директора з маркетингу, керівника рекламного агентства, керівника відділу маркетингу підприємства.