Кафедра економіки та маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки та маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Маркетинг бакалавр

Рекламний бізнес

Спеціалізація «Рекламний бізнес» формує фундаментальні знання у галузі маркетингу, навики аналізу та прогнозування ринкової ситуації, здатність формування товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства, належний потенціал для управління рекламним бізнесом.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА): «МАРКЕТИНГ» та «РЕКЛАМНИЙ БІЗНЕС»

 Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Маркетинг

Маркетингові дослідження

Маркетингова товарна політика

Маркетингове ціноутворення

Маркетингові комунікації

Інфраструктура товарних ринків

Поведінка споживача

Маркетингове планування

Соціально-етичний маркетинг

Маркетинг послуг

Зв’язки з громадськістю

Товарознавство

Медіапланування

Міжнародний маркетинг

Інформаційні системи в маркетингу

Маркетинговий аудит

Мерчандайзинг

Організація збуту та управління маркетингом

Маркетинг промислового підприємства

Маркетинг закупівель

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Рекламний бізнес» передбачає підготовку фахівців у сфері маркетингу та реклами. Базується на вивченні та оволодінні інструментарієм системного аналізу маркетингової діяльності підприємств та організацій; опануванні сучасних маркетингових та інформаційних технологій дослідження ринку, сегментації та позиціонування; формуванні ефективного комплексу маркетингу; проектуванні та проведенні рекламних кампаній та оцінки результатів цих заходів. В межах програми студенти засвоюють теоретичні та практичні аспекти дослідження ринку, його кон’юнктури, попиту та поведінки споживачів. Окрім цього отримують знання та навички щодо основ ведення рекламного бізнесу.

Програма навчання бакалавра орієнтована на спеціальну підготовку маркетологів, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до мінливого бізнес-середовища. Розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері маркетингу та рекламного бізнесу. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування професіонала з новим перспективним способом мислення, здатного застосовувати креативні управлінські рішення з урахуванням останніх тенденцій та вимог ринку.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних завдань шляхом використання тренінгових методів навчання.

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), де випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; в органах державного та муніципального управління; в структурах, де випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням маркетингових проблем.

Бакалавр з маркетингу може працювати як у сфері традиційного маркетингу, так і в галузі електронної комерції: Інтернет-маркетингу, Інтернет-біржах, Інтернет-магазинах та ін.

Випускник спеціалізації «Рекламний бізнес» може працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR- менеджера, директора з маркетингу, керівника рекламного агентства, керівника відділу маркетингу підприємства.

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

Спеціалізація «Міжнародний маркетинг» формує фундаментальні знання у галузі маркетингу, навики аналізу та прогнозування ринкової ситуації, здатність формування товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства на національному та міжнародних ринках товарів і послуг, належний потенціал для управління маркетинговою діяльністю підприємств на зарубіжних ринках.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА): «МАРКЕТИНГ» та «МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ»

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Маркетинг

Міжнародна економіка

Інформаційні системи і бази даних

Логістика

Маркетингові дослідження

Маркетингова товарна політика

Маркетингове ціноутворення

Маркетингові комунікації

Маркетингова політика розподілу

Інтернет маркетинг

Поведінка споживача

Маркетинг промислового підприємства

Інфраструктура міжнародних товарних ринків

Мультикультурний маркетинг

Світовий ринок товарів і послуг

Планування та аудит міжнародної маркетингової діяльності

Міжнародна торгівля

Маркетингові дослідження на міжнародному ринку

Міжнародні організації

Реклама в системі міжнародного маркетингу

Маркетингові стратегії на міжнародному ринку

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Міжнародний маркетинг» передбачає підготовку фахівців у сфері маркетингу з урахуванням специфіки міжнародних економічних відносин. Базується на вивченні інструментарію комплексного аналізу стану міжнародного маркетингового середовища; опануванні сучасних маркетингових та інформаційних технологій дослідження ринку, сегментації та позиціонування; організації виходу вітчизняних суб’єктів господарювання на зарубіжні ринки; управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій; проведення маркетингових заходів на національному та міжнародному ринках. Окрім цього студенти отримують знання та навички щодо вирішення практичних маркетингових завдань у сфері міжнародного маркетингу.

Програма навчання бакалавра орієнтована на спеціальну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних проводити маркетингові дослідження вітчизняних та зарубіжних ринків, попиту та потреб споживачів; приймати оперативні та стратегічні рішення щодо форм виходу підприємств на зовнішні ринки; розробляти комплекс маркетингу для забезпечення ефективної діяльності підприємств у міжнародному конкурентному середовищі.

Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування професіонала з новим перспективним способом мислення, зі знанням двох іноземних мов, здатного застосовувати креативні управлінські рішення з урахуванням останніх тенденцій та вимог вітчизняного та міжнародного ринків.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних завдань шляхом використання тренінгових методів навчання.

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування на вітчизняних та закордонних підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), де випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; в органах державного та муніципального управління; в структурах, де випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням маркетингових проблем.

Бакалавр з маркетингу може працювати як у сфері традиційного маркетингу, так і в галузі електронної комерції: Інтернет-маркетингу, Інтернет-біржах, Інтернет-магазинах та ін.

Випускник спеціалізації «Міжнародний маркетинг» може працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика з дослідження товарних ринків, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR- менеджера, менеджера з маркетингу, директора з маркетингу, керівника відділу маркетингу підприємства.