Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Косенко

КОСЕНКО ОЛЕКАНДРА ПЕТРІВНА

DSC_6010Професор кафедри

 доктор економічних наук, професор

 

 

 

 

 

 

Освіта:

  • Харківський педагогічний коледж, 1998 р., спеціальність «Початкова освіта»;
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2002 р., спеціальність «Менеджмент організацій».

Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій на машинобудівному підприємстві».

Наукові інтереси: вивчення питань економіки, маркетингу, конкурентоспроможності, комерціалізації, трансферу інтелектуальних технологій, визначення їхніх ринкових можливостей, рівня комерційного потенціалу. Є автором понад 100 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Маркетинг промислових підприємств»; «Бренд-менеджмент», «Соціально-етичний маркетинг»

Стажування та підвищення кваліфікації:

  • ФОП «Іваненко А.Ю.», тема «Дослідження комерційної та маркетингової діяльності посередницького торгівельного підприємства ФОП «Іваненко А.Ю.»;
  • Міжгалузевий інститут післядипломної освіти НТУ «ХПІ», тема «Організація дистанційного навчання»;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти з 20.03.19 по 5.04.19. (150 годин), тема: «Використання інноваційних технологій навчання при вивченні дисципліни «Економіка та маркетинг інновацій»;
  • Advanced Training «Perspective trends in scientific research-2015» (м. Братислава, 2015 р.);
  • Staff Training «Balance and Challenges» (м. Мішкольц, Угорщина, 2017 р.);
  • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з англійської мови та на рівні С1 з німецької мови.