Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Заочне відділення

Інфраструктура товарних ринків

Лектор Сисоев В.В.

КР-інфрасттукрута тов рин

Управління потенціалом підприємства

Лектор Літвиненко  М.В.

СР Упр потенціалом

Потенціал і розвиток підприємства

Лектор Літвиненко  М.В.

СР Потенціал

КР Потенціал

Економіка підприємства

Лектор Гаврись О.О.

КР Економіка підприємства технічні

Розміщення продуктивних сил

Лектор Гаврись О.О.

КР Розміщення продуктивних сил

Економіка підприємства

Лектор Ларка М.І.

КП Економіка підприємства

Маркетингові дослідження

Лектор Ларка Л.С.

РЗ Маркетингові дослідження

Соціальна економіка

Лектор Ларка Л.С.

ІЗ Соціальна економіка

Обґрунтування господарських рішень

Лектор Ларка Л.С.

 КП Обґрунтування господарських рішень

Економічне управління підприємством

Лектор Ларка Л.С.

КП Економічне управління підприємством

Економічна безпека підприємства

Лектор Романчик Т.В.

КР Економчна безпека підприємства

Рекламний менеджмент

Лектор Романчик Т.В.

 КП Рекламний менеджмент

Бренд-менеджмент

Лектор Косенко О.П.

КР Бренд-менеджмент

Маркетинг

Лектор Косенко О.П.

КП Маркетинг

КР Маркетин

Маркетинг промислових підприємств

Лектор Косенко О.П.

КР мар пром

Соціально-етичний маркетинг

Лектор Косенко О.П.

КР соц ет мар

Оцінка ефективності рекламної діяльності

Лектор Ткачова Н.П.

КР Оці еф рек діяльн

Бізнес-консалтинг

Лектор Ткачова Н.П.

КР Бізнес-консалтінг

Управління проектами

Лектор Яковлєв А.І.

КП Упр проектами