Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Романчик

Романчик Тетяна Володимирівна

Доцент кафедри

кандидат економічних наук, доцент

 

 

 

Освіта:

  • Харківський інститут громадського харчування, 1991 р., спеціальність «Економіка торгівлі».

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Розвиток методичного інструментарію управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства».

 Наукові інтереси: проблеми конкуренції, маркетинг і реклама, економічна безпека підприємств. Є автором понад 100 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економічна безпека підприємств», «Рекламний менеджмент», «Організація виробництва і маркетинг», «Економіка і організація виробництва програмного продукту».

Стажування та підвищення кваліфікації:

  • ТОВ «ВПК», тема «Сучасні тенденції в маркетингу та новітні аспекти в організації виробничого процесу на ТОВ «ВПК»», 2016 р.;
  • Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, тема «Використання інформаційних технологій в дистанційній освіті», 2017 р.;
  • ГО «Українська Асоціація Маркетингу, тема «Стандарт недискримінаційної реклами: методичні рекомендації щодо включення в робочі програми навчальних дисциплін», 2019 р.;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки, тема «Удосконалення теоретичних знань та практичних навичок у підготовці занять та організації навчального процесу з дисципліни «Економічна безпека підприємства», 2019 р.