Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Сисоєв

Сисоєв Володимир Вікторович

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор

 

 

 

Освіта:

  • Харківське вище військове командно-інженерне училище, 1983 р., спеціальність «Електронно-обчислювальна техніка»;
  • Харківський державний економічний університет, 1999 р., спеціальність «Фінанси і кредит».

Доктор економічних наук,  спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, тема дисертації: «Моделювання логістичного управління постачанням сил сектору безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення».

Наукові інтереси:  логістика, управління ланцюгами постачання, маркетинг, моделювання економічних процесів і систем. Є автором понад 100 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Логістика», «Інфраструктура товарного ринку»; «Основи наукових досліджень».

Стажування та підвищення кваліфікації:

Харківський  національний економічний університет ім. Семена Кузнеця,  «Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», 2017 р.;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», «Інноваційно-дидактичні підходи з розвитку креативного мислення та формування підприємницького духу», 2017 р.;

University of Miskolc, Hungary, Staff Training «Balance and Challenges», 2017 р.;

University of Economics in Krakow, Malopolska School of Public Administration, Poland, «New and innovative teaching methods», 2018 р.;

Otto-von-Guericke-University Magdeburg, Faculty of Economics and Management, Germany, Study visit as Guest Professor, 2018 р.;

Сертифікат зі знання англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти, рівень В2, International House, Харків, 2018 р.

Участь у міжнародних проектах:

ЄС TEMPUS «Developing Intra- and Enterpreneurial Competences through Entrepreneurship Education and Start-up Consultancy» (BUSEEG), 2015–2016 рр.

Нагороджений:

Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2008 р.), Командуючого Внутрішніми військами МВС України (2000 р., 2004 р., 2005 р., 2006 р., 2007 р., 2008 р.), Харківської обласної державної адміністрації та обласної ради (2005 р.); керівниками Харківського військового університету (1995 р., 1996 р., 1997 р.), Академії внутрішніх військ МВС України (2003 р., 2007 р.) та НТУ «ХПІ» (2012 р.) за високі результати в науково-педагогічній діяльності та якісну підготовку фахівців, відзнаками МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» І (2007 р.) та ІІ (2006 р.) ступенів.