Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Ткачова

Ткачова Надія Петрівна

Доцент кафедри

кандидат економічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

Освіта:

  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2009 р., спеціальність «Менеджмент організації»

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Формування конкурентних переваг машинобудівних підприємств на засадах бенчмаркінгу», 2012 р.

 Наукові інтереси:  конкурентоспроможність, конкурентні переваги, торгівельна марка, реклама. Є автором понад 100 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Конкурентоспроможність підприємств»; «Оцінка ефективності рекламної діяльності», «Бізнес-консалтинг».

Стажування та підвищення кваліфікації:

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України, тема «Міжнародний менеджмент та маркетинг», 2019 р.;
  • University of Miskolc, Hungary, Staff Training «Balance and Challenges», 2015 р.;
  • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти, англійська мова, рівень В2, Miskolci Egyetem, University of Miskolc, 2017 р.