slide_1_AP_TSVP
slide_2_AP_TSVP
slider_itp_02
slide_4
slide_5_AP_TSVP

Спеціальність 133 – “Галузеве машинобудування.

Спеціалізація “Автоматизоване проектування транспортних засобів високої прохідності”.

Випускникам присвоюється кваліфікація:

  • бакалавр галузевого машинобудування – 4 роки навчання;
  • магістр галузевого машинобудування – 5,4 або 5,9 років навчання.
Навчальний план бакалавра Навчальний план магістра

 

Науково-дослідна робота студентів кафедри

Фахівець, який отримав вищу освіту за цією спеціальністюмає знання і навички в області сучасних інформаційних технологій (IT); підготовлений для проектноконструкторської, організаційної, експлуатаційної, випробувальної та науково-дослідної діяльності в області виробництва гусеничних та колісних машин (ГКМ) як спеціального (військового), так і народногосподарського призначення.

Спеціаліст за час навчання отримує:

  • глибоку загальнотеоретичну фундаментальну і прикладну інженерну підготовку;
  • знання і навички роботи з сучасними програмними продуктами та технологіями, в застосуванні сучасної обчислювальної техніки для автоматизованого проектування систем, інженерних розрахунків і в роботі з інформацією;
  • знання та навички в області сучасних спеціалізованих методик розрахунків і проектування вузлів та агрегатів ГКМ, а також машини в цілому.

Отримані знання і кваліфікація інженерамашинобудівника дозволяють фахівцю:

  • самостійно вирішувати проектні завдання з використанням потужних систем автоматизованого проектування;
  • складати технічні завдання та проектувати деталі, вузли, агрегати і ГКМ в цілому;
  • узагальнювати досвід експлуатації ГКМ, виявляти конструктивні дефекти та відхилення від технічних вимог;
  • розробляти програми та методики випробувань ГКМ та агрегатів в лабораторних і полігонних умовах, а також розробляти обладнання і стенди для проведення випробувань;
  • організовувати грамотну експлуатацію, діагностику і ремонт ГКМ як у народному господарстві, так і в армії.

Підприємствапартнери:

Можливості після вузівської діяльності Рекламна брошура