Кафедра гуманітарних наук

навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Кафедра гуманітарних наук - навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Підручники та навчальні посібники

Базові

1. Валіт О.С. Українська мова для іноземних студентів: навчальний посібник / О.С. Валіт, А.О. Колоколова, Т.М. Лагута. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2021. – 232 с.

2. Паралель. Українська мова для початківців. Вступний курс: навчальний посібник / Н.І. Ушакова, Т.М. Алексєєко, І.М. Кушнір, І.П. Петренко. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 64 с.

3. Паралель. Українська мова для початківців. Базовий курс: навчальний посібник / Н.І. Ушакова, Т.М. Алексєєко, І.М. Кушнір, Т.Є. Манівська, І.П. Петренко. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 112 с.

4. Паралель. Українська мова для початківців. Основний курс: навчальний посібник / Н.І. Ушакова, Т.М. Алексєєко, І.М. Кушнір, І.П. Петренко. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – 118 с.

5. Криволапова О.В. Українська мова як іноземна: конспект занять з української мови для самостійної роботи студентів-іноземців/ О.В. Криволапова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2020. – 50 с.

6. Криволапова О.В. Дієслова руху в українській мові: Навчально-методичний посібник/  О.В. Криволапова. – Харків: Цифра Принт, 2021. – 80 с.

7. Снігурова Т.О. Вивчаємо українську. Частина 1: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-іноземців/ Т.О. Снігурова. – Харків: Цифра Принт, 2021. – 44 с.

8. Снігурова Т.О. Вивчаємо українську. Частина 2: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-іноземців/ Т.О. Снігурова. – Харків: Цифра Принт, 2021. – 48 с.

9. Снігурова Т.О. Час і вид дієслів: Навчально-методичний посібник для іноземних студентів / Т.О. Снігурова. – Харків: Цифра Принт, 2021. – 80 с.

10. Сєдойкіна Т.М. Граматика української мови в таблицях та тестах: Навчально-методичний посібник для іноземних студентів / Т.М. Сєдойкіна, В.Ю. Парамонова. – Харків: Цифра Принт, 2021. – 124 с.

11. Робочий зошит з української мови для студентів-іноземців / Укладач Н.І. Нагайцева. – Харків: Цифра Принт, 2021. – 72 с.

12. Нагайцева Н.І. Науковий стиль мовлення. Анатомія і фізіологія людини: Навчально-методичний посібник для студентів-іноземців / Н.І. Нагайцева, Н.В. Северин. – Харків: Цифра Принт, 2021. – 88 с.

13. Романов Ю.О. Науковий стиль мовлення: навч. посібник / Ю.О. Романов, Н.В. Северин. – Харків: НТМТ, 2012. – 100 с.

14. Романов Ю.О. Читаймо українською! Методичні вказівки з української мови як іноземної / Ю.О. Романов, Л.В. Романьок. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013. – 40 с.

15. Говоримо українською! Методичні вказівки з української мови як іноземної / Упорядники: Ю.О. Романов, Т.О. Снігурова, Ш. Кан. – Харків, НТУ “ХПІ”, 2010. – 36 с.

16. Шелестіна М.Є. Ступені порівняння прикметників і прислівників. Конспект занять для самостійної роботи студентів-іноземців / М.Є. Шелестіна. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2021. – 24 с.

 

Допоміжні

17. Парамонова В.Ю. Свята України: навч. посібник / В.Ю. Парамонова, Т.М. Сєдойкіна, О.В. Криволапова. – 2-е вид., допов. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – 120 с.

18. Державний стандарт України “Українська мова як іноземна”