Кафедра гуманітарних наук

навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Кафедра гуманітарних наук - навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Методична робота

Методична робота кафедри визначається планом, розробленим методичною комісією  НТУ «ХПІ»:

 1. Засідання методичної комісії факультету.
 2. Участь у засіданнях Методичної ради університету та на методичних нарадах
 3. Звіт про хід виконання плану роботи методичної комісії факультету з основних напрямків роботи на засіданнях Методичної ради університету
 4. Розробка та затвердження плану роботи методичної комісії факультету на новий навчальний рік
 5. Організація виконання плану методичної комісії факультету
 6. Контроль затвердження (перезатвердження) навчальних програм та робочих навчальних програм дисциплін  на засіданнях кафедр
 7. Аналіз забезпечення методичними та дидактичними матеріалами, робочими та навчальними робочими програмами навчальних дисциплін на кафедрах
 8. Розробка плану методичних семінарів на факультеті
 9. Організація та проведення методичних семінарів на факультеті
 10. Контроль проведення методичних семінарів на кафедрах
 11. Аналіз стану з удосконалення педагогічної майстерності викладачів кафедр факультету
 12. Контроль наявності плану відкритих занять і взаємовідвідувань викладачів кафедр факультету
 13. Аналіз та обговорення підсумків взаємовідвідувань занять викладачів факультету
 14. Аналіз забезпеченості кафедр факультету навчально-методичною літературою для очної форми навчання
 15. Аналіз забезпеченості навчально-методичною літературою нових напрямів та спеціальностей для очної форми навчання
 16. Контроль виконання кафедрами факультету програми «Підручник»
 17. Підведення підсумків видавничої діяльності на факультеті
 18. Розгляд та аналіз участі кафедр факультету в університетському конкурсі на кращій підручник та навчальний посібник з грифом НТУ «ХПІ»
 19. Пропагування передового досвіду кафедр з методичної роботи
 20. Сприяння впровадженню сучасних педагогічних технологій навчання у навчальний процес
 21. Організація та проведення консультацій в рамках впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій  з консультантами університету та кафедри ППУСС
 22. Обговорення на Раді факультету і засіданнях кафедр  аналізу результатів роботи по впровадженню інноваційних педагогічних технологій
 23. Аналіз методичної роботи з молодими викладачами кафедр факультету
 24. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення навчально-методичної роботи на кафедрах  та факультеті
 25. Контроль за розміщенням методичних матеріалів на сайтах кафедр факультету
 26. Інформування співробітників факультету щодо проведення науково-методичних конференцій, що відбуваються в НТУ «ХПІ» та за його межами
 27. Підведення підсумків участі викладачів та студентів факультету у олімпіадах, конференціях усіх рівней
 28. Обговорення результатів нового набору. Аналіз стану прийому нових студентів на факультет. Проведення профорієнтаційної роботи
 29. Обговорення підсумків проведення модульного контролю, заліково-екзаменаційних сесій та ліквідації академічних заборгованостей. Аналіз їх результатів
 30. Підведення підсумків методичної роботи на факультеті. Оцінка та аналіз методичної роботи кафедр факультету
 31. Завдання кафедрам щодо активізації дієвості у вирішенні завдань підвищення ефективності методичної роботи та якості навчального процесу