Кафедра гуманітарних наук

навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Кафедра гуманітарних наук - навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Методсемінари 2019-2020

Методичний  семінар кафедри гуманітарних наук ФМО

“Традиції  та  інновації  у  мовній  підготовці  іноземних студентів”

План  роботи

на 2019–2020 навчальний рік

№ з/п Назва доповіді Доповідач Дата
1 Екзаменаційний стрес та засоби його подолання проф. Снігурова Т.О. 23.10.2019
2 Традиції викладання англійської мови як іноземної у Туреччині доц. Романов Ю.О. 20.11.2019
3 Контроль і оцінка навчально-пізнавальної діяльності іноземних студентів при навчанні РМІ доц. Гайворонська В.В. 18.12.2019
4 Категорія виду російського дієслова проф. Нагайцева Н.І. 22.01.2020
5 Міжкультурна комунікація як мотиваційний фактор у процесі вивчення РМІ ст. викл. Криволапова О.В. 19.02.2020
6 Огляд нових наукових статей з питань методики викладання російської мови як іноземної ст. викл. Віктор О.М. 18.03.2020
7 Інноваційні технології формування парадигми педагогічної етики у майбутніх викладачів доц. Гайворонська В.В. 22.04.2020
8 Актуальні проблеми навчання дисципліні «Англійська мова» на ФМО доц. Романов Ю.О. 20.05.2020

 

Відповідальна за семінар проф.                                              Снігурова Т.О.