Кафедра гуманітарних наук

навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Кафедра гуманітарних наук - навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Методсемінари 2021-2022

Методичний  семінар  кафедри  гуманітарних  наук  ФМО

“Використання інновацій у викладанні української / англійської мови

як іноземної мови на початковому етапі”

План  роботи

на  2021–2022 навчальний  рік

 

№ з/п Назва доповіді Доповідач Дата
1 Труднощі викладання української мови як іноземної в умовах двомовності ст. викл. Криволапова О.В. 24.11.2021 р.
2 Дистанційні практики у викладанні іноземної мови доц. Романов Ю.О. 17.12.2021 р.
3 Етапи навчання англійській мові як іноземній на підготовчому факультеті ст. викл. Парамонова В.Ю. 12.01.2022 р
4 Письмо як форма творчого завдання на уроках української мови як іноземної доц. Суханова Т.Є. 15.02.2022 р.
5 Застосування активних форм і методів навчання на уроках іноземної мови на початковому етапі ст. викл. Картун Н.О. 29.03.2022 р.
6 Ігрові методи навчання іноземних студентів на початковому етапі ст. викл. Мирошниченко М.П. 20.04.2022 р.
7 Організація роботи у різнорівневій групі викл. Шелестіна М.Є.
8 Використання сучасних технологій у навчанні іноземній мові ст. викл. Дмитрик А.Ю. 20.06.2022 р.

Відповідальна за семінар ст. викл.                          Марія МИРОШНИЧЕНКО