Кафедра гуманітарних наук

навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Кафедра гуманітарних наук - навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Методсемінари 2018-2019

ПЛАН  РОБОТИ

методичного  семінару  кафедри  гуманітарних  наук  ФМО

“Традиції  та  інновації у  викладанні  російської  мови  іноземним  студентам”

на  2018-2019  навчальний  рік

 

№ з/п Назва  доповіді Доповідач Строк проведення
1 Проблема системного підходу у методиці викладання РЯІ доц. Северин Н.В. жовтень

2018

2 Позааудиторна робота з російської мови як форма організації навчально-виховного процесу ст. викл. Віктор О.М. листопад

2018

3 Практика створення дистанційних курсів з російської мови доц. Романов Ю.О. грудень

2018

4 Інновації і традиції у мовній підготовці іноземних студентів ст. викл. Романьок Л.В. січень

2019

5 Пареміологічні одиниці у практиці навчання російській мові іноземних студентів доц. Гайворонська В.В. лютий

2019

6 Про користь участі іноземних студентів у наукових конференціях ст. викл. Квашина Т.С.,

ст. викл. Криволапова О.В.

березень

2019

7 Таємний шифр казки (казкотерапія у вихованні молодого покоління) проф. Снігурова Т.О. квітень

2019

8 Творчі підходи до проблем викладання російської мови в іноземній аудиторії ст. викл. Парамонова В.Ю.,

ст. викл. Сєдойкіна Т.М.

червень 2019

Відповідальний за методичний семінар, доц.                              Северин Н.В.