Кафедра гуманітарних наук

навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Кафедра гуманітарних наук - навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність на кафедрі проводиться у двох напрямках: міжнародна освіта (навчання іноземних громадян) та міжнародне співробітництво.

На кафедрі викладаються дисципліни “Мова професійного навчання (українська)”, “Мова професійного навчання (англійська)” для студентів довузівського етапу навчання.

Викладачами кафедри розробляються дистанційні курси з дисциплін з української та англійської мов, які допоможуть потенційним студентам почати навчання у себе на батьківщині.

Специфіка роботи кафедри яскраво висвітлюється в аспектах її міжнародних зв’язків. У різні роки кафедра навчала стажистів з США, Німеччини, Австрії, Великобританії, Греції, Іспанії, Італії, Кореї та інших країн. 25 років на кафедрі працювала літня мовна школа у відповідності з Договором між НТУ “ХПІ” та Інститутом славістики Клагенфуртського університету. Кафедра також здійснювала роботу літніх мовних курсів з Айзенштадтським університетом (Австрія), з Айовським університетом (США), зі Стамбульським Айдин-університетом (Туреччина).

Співробітники кафедри беруть активну участь в міжнародних конференціях, виступають з доповідями, публікують наукові статті в спеціалізованих виданнях, які індексуються в міжнародній наукометричній базі даних “Scopus” і “Web of Science”, у міжнародній наукометричній базі даних для суспільних і гуманітарних наук “Copernicus”.