Кафедра гуманітарних наук

навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Кафедра гуманітарних наук - навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Наша кафедра

 КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Кафедра гуманітарних наук була створена в 1973 році разом з відкриттям підготовчого факультету для іноземних громадян Харківського політехнічного інституту. Основною метою її діяльності є підготовка студентів-іноземців до навчання у закладах вищої освіти України українською і англійською мовами. Кафедра здійснює підготовку студентів інженерного профілю для технічних вузів країни, готує до навчання на першому курсі майбутніх медиків і економістів, навчає стажистів (філологів і нефілологів) із Західної Європи і США. Такий широкий спектр діяльності обумовлений соціальним замовленням і потребами контингенту учнів в умовах сучасного освітнього ринку. Засновником кафедри та першим її завідувачем була доцент Є.П. Олександрова. В різний час кафедрою керували старший викладач Ж.С. Удачіна, доцент В.Є. Штиленко, доцент С.П. Олійник, професор Т.О. Снігурова. Нині кафедру очолює кандидат філософських наук, доцент Н.В. Северин. Науковий потенціал кафедри високий. Тут працюють  3 доценти – Н.В. Северин, Ю.О. Романов, Т.Є. Суханова; 6 старших викладачів – О.В. Криволапова, В.Ю. Парамонова, Т.М. Сєдойкіна, А.Ю. Дмитрик, М.П. Мирошниченко, Т.О. Картун; 1 викладач – М.Є. Шелестіна. Всі вони роблять значний внесок у справу виховання й освіти іноземної молоді. У різні роки викладачі кафедри працювали в університетах Австрії, Іспанії, Швеції, Китаю, Монголії, Сирії, Афганістану, Шрі-Ланки, Мадагаскару та інших країн, читали лекції у Віденському, Інсбрукському і Клагенфуртському університетах. Велику увагу кафедра приділяє забезпеченню навчального процесу посібниками, підручниками та словниками. Підручники та навчальні посібники, створені на кафедрі, є базовими в роботі з іноземними громадянами і отримали позитивні відгуки багатьох закладів вищої освіти України, країн близького, а також далекого зарубіжжя – Австрії, Німеччини, США. Це підручники “Початок” в 4-х томах (автори Н.І. Нагайцева, Т.О. Снігурова, О.О. Кропотова та ін.), “Щасливої дороги!” (автори Ю.О. Романов, В.В. Дубічинський, С. Лаудін), “Debut” (автори Т.О. Снігурова, Ю.О. Романов, В.Ю. Парамонова). Кафедрою підготовлено 4 дистанційних курси, серія навчальних посібників з наукового мовлення для студентів інженерного, медичного, економічного напрямів, а також низка багатомовних словників. Кафедра гуманітарних наук активно співпрацює з колегами з різних країн. Так, у підготовці спільних навчальних матеріалів беруть участь колеги з Університету імені Гумбольдта (доктор С. Лаудін), Віденського університету бізнесу і управління (магістр Ш. Кан), Клагенфуртського університету (професор Т. Ройтер). Наукова робота кафедри проводиться відповідно до кафедральної теми “Оптимізація форм і методів формування мовної компетенції іноземних студентів факультету міжнародної освіти”. Професори та доценти кафедри є авторами 4 монографій, в яких досліджуються актуальні проблеми лінгвістики, філософії, педагогіки. Викладачі беруть участь у роботі науково-методичних семінарів, організованих в НТУ “ХПІ” та інших закладах вищої освіти, виступають з доповідями на конференціях різного рівня, публікують наукові статті в спеціалізованих виданнях, які індексуються в міжнародній наукометричній базі даних “Scopus” і “Web of Science”, у міжнародній наукометричній базі даних для суспільних і гуманітарних наук “Copernicus”, рецензують наукові праці та дисертаційні дослідження, є членами оргкомітетів конференцій. Специфіка роботи кафедри яскраво висвітлюється в аспекті її міжнародних зв’язків. У різні роки кафедра навчала стажистів з США, Німеччини, Австрії, Великобританії, Греції, Іспанії, Італії, Кореї та інших країн. 25 років на кафедрі працювала літня мовна школа у відповідності з Договором між НТУ “ХПІ” та Інститутом славістики Клагенфуртського університету. Кафедра також здійснювала роботу літніх мовних курсів з Айзенштадтським університетом (Австрія), з Айовським університетом (США), зі Стамбульським Айдин-університетом (Туреччина). Кафедра гуманітарних наук приділяє особливу увагу організації дозвілля іноземних студентів: організовує екскурсії містом, до екопарку, відвідування театрів, музеїв, виставок. Разом з кафедрою фізичного виховання організовує та проводить спортивні змагання між іноземними студентами. Традицією кафедри є підготовка і проведення студентських концертів, на яких іноземні студенти демонструють не тільки знання  української і англійської мов, а й свої таланти.