Кафедра гуманітарних наук

навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Кафедра гуманітарних наук - навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Викладацький склад кафедри

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Завідувач кафедри гуманітарних наук

Северин Надія Василівна – завідувач кафедри гуманітарних наук, кандидат філософських наук, доцент.
Працює на кафедрі з 1979 р.
Викладає дисципліни: «Українська мова як іноземна», «Культурологія».
У 1977 р. закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди, спеціальність «Російська мова та література».
У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.12 – українознавство, філософські науки.
Автор понад 140 наукових праць. У 2019 р. опублікувала монографію «Рецепція України у європейській культурі: компаративний аспект».
Сфера наукових інтересів: філологія, методика викладання української мови як іноземної, крос-культурні відносини України і слов’янських народів, українська бароккова філософія.
Перелік публікацій в Google Scholar  
https://scholar.google.com.ua/citations?user=6LUmOzsAAAAJ&hl=ru

Викладачі

RomanovYuriyРоманов Юрій Олександрович, кандидат філологічних наук, доцент.
Працює на кафедрі з 1990 р.
Викладає дисципліну «Англійська мова як іноземна». Викладає стажистам із Західної Європи такі курси:«Практика усного та писемного мовлення (УМІ)»; «Науковий стиль мовлення (економічний профіль) (УМІ)»; «Українська мова як іноземна».
У 1990 р. закінчив Університет Дружби народів ім. Патріса Лумумби (м. Москва ) і отримав кваліфікацію – філолог , викладач російської мови як іноземної, перекладач з англійської мови на російську (диплом з відзнакою).
У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.02 – російська література. Тема дисертації: «Феномен «підпілля» в поетиці Ф.М. Достоєвського: архетипічне та типологічне».
Автор понад 150 наукових праць, 40 із яких – навчально-методичні (5 – з грифом Міністерства освіти і науки України). Близько 20 статей присвячені проблемам дослідження творчості Ф.М. Достоєвського і опубліковані у провідних спеціалізованих журналах, як в Україні, так і за кордоном.
Є одним з авторів навчального комплексу «Щасливої дороги!», створеного у рамках спільного проекту НТУ «ХПІ» та Університету ім. Гумбольдта (м. Берлін).
Неодноразово виїжджав у Клагенфуртський університет (Австрія ) у складі групи викладачів під час роботи Літньої мовної школи.
Сфера наукових інтересів: теорія і практика створення підручників і навчальних посібників; міжпредметна координація ; створення перекладних словників (рос. / укр. / англ.); дослідження творчості Ф.М. Достоєвського. Є членом International Dostoevsky Society ( IDS).
Перелік публікацій в Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=4OXYGcMAAAAJ&hl&hl=ru

Суханова Тетяна Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент.
Працює на кафедрі з 2021 р. Викладає дисципліни «Українська мова як іноземна», «Англійська мова як іноземна»
У 1994 р. закінчила Харківський державний університет, спеціальність російська мова та література. У 2012 р. закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кваліфікація бакалавр філології, викладач англійської мови. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. Тема дисертації: «Міфопоетична семантика в ліричних текстах А.О. Тарковського»
Автор понад 70 наукових праць, Опублікувала 2 авторських посібника, 4 посібника в співавторстві, 8 навчально-методичних видань.
Сфера наукових інтересів: філологія, методика викладання мов, семантика тексту.
Перелік публікацій в Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XmEiJjoAAAAJ&hl=ru

КриволаповаКриволапова Олена Володимирівна, старший викладач.
Працює на кафедрі з 1993 р.
У 1985 р. закінчила Харківський національний університет ім. В.Н Каразіна, спеціальність «Філолог. Викладач російської мови та літератури ».
Є співавтором навчальних посібників: «Свята України», «Читаємо російською», «Російська у вправах».
Брала участь у роботі Літньої мовної школи (інститут славістики Клагенфуртського університету, Австрія).
Сфера наукових інтересів: культурологія.
Перелік публікацій в Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mBUj8icAAAAJ&hl&hl=ru

Парамонова 1Парамонова Валерія Юріївна, старший викладач.
Працює на кафедрі з 1983 р.
Викладає дисципліну «Англійська мова як іноземна».
У 1983 році закінчила університет ім. В.Н. Каразіна, спеціальність «Російська мова та література. Російська як іноземна ».
Автор 27 наукових робіт і навчальних посібників.
Сфера наукових інтересів: методика роботи з художнім текстом.
Перелік публікацій в Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=eceTzPYAAAAJ&hl&hl=ru

Сєдойкіна Тетяна Миколаївна, старший викладач.
Працює на кафедрі з 1991 р.
Викладає дисципліну «Українська мова як іноземна».
У 1996 р. закінчила Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, спеціальність «Мова та література» (російська та українська).
Автор 20 наукових робіт.
Сфера наукових інтересів: методика викладання української мови як іноземної.
Перелік публікацій в Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qS-0VPsAAAAJ&hl&hl=ru

Мирошниченко Марія Павлівна, кандидат філологічних наук, старший викладач .
Працює на кафедрі з 2020 року. Викладає дисципліну «Англійська мова». Викладала дисципліну «Російська як іноземна» в ХНАДУ, ХНМУ і «Російська як іноземна» і «Англійська мова» в ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Працювала викладачем російської як іноземної за кордоном (КНР) в художній школі «Сіньчень».
У 2008 році закінчила факультет російської мови, літератури та англійської мови в ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, в 2013 там же закінчила аспірантуру і в 2014 захистила кандидатську дисертацію на тему «Парадигматичний аналіз лексики віршів Сергія Кличкова».
Автор 13 публікацій у виданнях ДАК і співавтор 2 монографій.
Перелік публікацій в Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=tNk8UjKYlSUC&hl=ru

Дмитрик Аліна Юріївна, старший викладач кафедри гуманітарних наук. Працює на кафедрі з 2020 року. Викладає дисципліну «Мова професійного навчання (англійська)».
В 2019 році закінчила навчання у Харківській гуманітарно-педагогічній академії і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Середня освіта» та здобула кваліфікацію: магістр освіти, викладач англійської мови.
Автор понад 20 наукових статей та тез,  учасник 14 науково-практичних конференцій.
Сфера наукових інтересів: іноземна мова, методика викладання англійської мови, лексикологія

Перелік публікацій в Google Scholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HLQpqzgAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Картун Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри гуманітарних наук.
Працює на кафедрі з 2021 р. Викладає дисципліну «Мова професійного навчання (англійська)».
В 2012 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Скороводи, здобула кваліфікацію: «Філолог, викладач англійської та турецької мов (диплом спеціаліста з відзнакою)». Проходила практичну мовну підготовку під час стажування в Туреччині, м. Анталія в 2009 р. Учасник науково-практичних конференцій з англійської мови та олімпіад з турецької мови в м. Києві, 2012 р. (2-е місце в номінації «Презентація»).
Сфера наукових інтересів: філологія, методика викладання англійської та турецької мов, дослідження в області лінгвістики та викладання іноземних мов.
Перелік публікацій в Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=T9XMLS8AAAAJ&hl=ru

ШелестинаШелестіна Марина Євгенівна, викладач кафедри гуманітарних наук.
Працює на кафедрі з 1994 р.
Викладає дисципліну «Українська мова».
У 1994 р. закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, спеціальність «Російська мова і література».
Автор 6 наукових робіт.
Сфера наукових інтересів: культурологія, філософія, граматика.