Співробітники

Професорсько-викладацький склад

Чухліб Віталій Леонідович, завідувач кафедри КМІТ, д.т.н., проф.
Губський Сергій Олександрович, заступник  завідувача кафедри КМІТ, к.т.н., доц.
Ашкелянець Антон Володимирович, доцент кафедри КМІТ, к.т.н., доц.
Окунь Антон Олександрович, доцент кафедри КМІТ, к.т.н., доц.
Юрченко Олександр Анатолійович, доцент кафедри КМІТ, к.т.н., с.н.с., доц.

Аспіранти

Дуванский Олександр Миколайович, аспірант кафедри КМІТ
Палієнко Володимир Олексійович, аспірант кафедри КМІТ

 

Навчально-допоміжний склад

Босий Віктор Павлович, завідувач навчальної лабораторії кафедри КМІТ
Єфремова Ганна Ігорівна, інженер 1-ї категорії
Конєв Анатолій Іванович, майстер виробничого навчання
Кутецький Ярослав Валентинович, інженер-програміст


   Чухліб Віталій Леонідович, завідувач кафедри КМІТ, доктор технічних наук, професор
Народився в 1975 році у місті Дніпропетровськ. Після закінчення математичного класу середньої загальноосвітньої школи № 96 міста Дніпропетровська у 1992 році вступив у Дніпропетровський металургійний інститут (ДМетІ) на кафедру обробки металів тиском імені академіка О. П. Чекмарьова. За час навчання був обраний стипендіатом Стипендії імені академіка О. П. Чекмарьова (1995) і Стипендії Вченої Ради Академії (1996), а також був обраний найкращим за спеціальністю «Найкращий коваль» (1995).

   Після закінчення з відзнакою в 1997 році Державної металургійної академії України (з 1994 року так називається ДМетІ) вступив до аспірантури на кафедру обробки металів тиском ім. акад. О. П. Чекмарьова. Після закінчення аспірантури в 2000 році був прийнятий на роботу в Національну металургійну академію України (з 1999 р. так називається Державна Металургійна Академія України) на посаду асистента кафедри обробки металів тиском ім. акад. О. П. Чекмарьова.

     У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка і освоєння ресурсозберігаючої технології виготовлення розкатних кілець із завершальною ковальською прошивкою» за спеціальністю «Процеси і машини обробки тиском». У цьому ж році був присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук і був переведений на посаду доцента кафедри обробки металів тиском ім. акад. О. П. Чекмарьова Національної металургійної академії України (НМетАУ).

    Протягом 2004-2005 р.р. був заступником декана факультету матеріалознавства і обробки металів НМетАУ. Також протягом 2001-2006 рр. був головою Ради Молодих Вчених факультету матеріалознавства і обробки металів НМетАУ. У 2005 році отримав вчене звання доцента кафедри обробки металів тиском і був обраний стипендіатом Стипендії Кабінета Міністрів України для молодих вчених. У 2013-2018 р.р. був головою секції моніторингу якості освіти Ради по забезпеченню якості освітньої діяльності НМетАУ. У 2006-2007 р.р. був завідувачем кафедри обробки металів тиском Державного інституту підготовки і перепідготовки кадрів промисловості (м. Дніпропетровськ).

     У 2014 році отримав Почесну Відзнаку Голови районної адміністрації міста Дніпропетровська, а у 2017 році отримав Почесну Відзнаку Голови Дніпропетровської обласної ради.

    У 2017 році захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток наукових основ кування з раціональним комбінуванням осаджування і протягування виробів прогнозованої якості зі сталей і титанових сплавів» за спеціальністю «Процеси і машини обробки тиском». У цьому ж році був присвоєний науковий ступінь доктора технічних наук і був переведений на посаду професора кафедри обробки металів тиском ім. акад. О. П. Чекмарьова НМетАУ.

    З 2018 року є завідувачем кафедри комп’ютерного моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», а також членом Вченої ради інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» і членом Вченої ради Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». З 2018 року є членом Спеціалізованої вченої ради Д 45.052.06 при Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського, а також з 2022 року є членом Спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

   У 2021 році отримав вчене звання професора кафедри комп’ютерного моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском та Почесну Грамоту Ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

    Основу наукових інтересів Чухліба В. Л. складає теорія і технологія ковальсько-штампувального виробництва, а саме визначення комплекса раціональних параметрів процесу кування з комбінацією операцій осаджування і протягування і варіацією напряму деформування шляхом теоретичного і експериментального дослідження формозміни металу з початковою нерівномірністю властивостей, що дає можливість отримання виробів з вуглецевих сталей, спеціальних і титанових сплавів з необхідними властивостями і економією матеріальних витрат. Для умов ПАТ «Елетрометалургійний завод «Дніпроспецсталь», ПАТ «Одеський машинобудівний завод», ПАТ «НВО ДНІПРОПРЕС» і ТОВ «ДНІПРОПРЕС СТАЛЬ», а також ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» Чухлібом В. Л. були розроблені раціональні температурні і деформаційні режими кування вуглецевих сталей, спеціальних і титанових сплавів, а також виконано дослідження характеру пластичної деформації при куванні поковок і її вплив на геометричні параметри поковок в залежності від форми заготовки і факторів процесу зі зменшеними коефіцієнтами укову для поліпшення механічених властивостей виробів. На цих підприємствах були спроектовані технологічні процеси кування, які дозволили знизити на 20-25 % відбракування металу при куванні і зменшити на 30-35 % витрати на обдирання поковок і підвищити якість отриманих поковок.

    Чухліб В.Л. протягом 2005-2008 р.р. був науковим консультантом ПАТ «Дніпротяжмаш», а в 2013-2015 рр. був науковим консультантом ПАТ «НВО Дніпропрес» і протягом 2015-2020 р.р. був науковим консультантом по ковальському виробництву ВАТ «ДНІПРОПРЕС СТАЛЬ».

    За час педагогічної діяльності Чухліб В.Л. викладав і викладає наступні лекційні курси: «Теорія пластичної течії твердих тіл», «Теорія обробки металів тиском», «Теорія ковальсько-штампувального виробництва», «Технологія ковальсько-штампувального виробництва», «Ресурсозбереження в процесах обробки металів тиском», «Дефекти і контроль якості металовиробів», «Обробка металів тиском», «Основи технічної творчості» та інші. Станом на 2023 рік Чухліб В.Л. є автором понад 110 науково-методичних робіт, опублікованих у вітчизняних і закордонних наукових виданнях, а також 1 підручника з грифом Міністерства освіти і науки України і 4 патентів.

Напрями наукової роботи

 • Комп’ютерне моделювання і експериментальне дослідженні процесу кування з початковою нерівномірністю властивостей.

Дисципліни, які викладає

 • Вступ до спеціальності
 • Теорія обробки металів тиском
 • Технологія ковальського виробництва
 • Дефекти і контроль якості металовиробів
Список опублікованих статей (скачати)        На початок


   Губський Сергій Олександрович, заступник завідувача кафедри КМІТ, кандидат технічних наук, доцент

Народився у 1983 році в місті Валки Харківської області. У 2006 році з відзнакою закінчив  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» і отримав кваліфікацію інженер-механік-дослідник.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію. У 2015 році присуджено вчене звання доцента.

Протягом 2009-2018 р.р. працював на кафедрі «Підйомно-транспортні машини і обладнання» на посаді асистента, старшого викладача, доцента. З 2018 року працює доцентом на кафедрі «Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

На протязі 2018-2021 р.р. був заступником директора Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

З 2018 року є Вченим секретарем та Заступником завідувача кафедри «Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Має досвід практичної роботи: інженер-конструктор з ПТМ ПАТ «ПКТІ« Укркраненерго» (м. Харків), завідувач лабораторії експертизи і технічної діагностики ТОВ «Підйомсервіс» (м. Харків).

Опублікував понад 50 наукових праць. Автор 3 винаходів.

Напрямки наукової роботи

 • Комп’ютерне моделювання і розробка оптимальних режимів деформування гнутих профілів.
 • Дослідження, розробка і впровадження технологічних процесів виробництва гнутих профілів.
 • Розробка інтелектуальної системи управління роботів-маніпуляторів.
 • Автоматизація виробничих і експлуатаційних процесів.
 • Прогнозування ресурсу кранових металоконструкцій.

Дисципліни, які викладає

 • Основи інформаційних технологій.
 • Основи моделювання процесів обробки тиском.
 • Технології і обладнання для виробництва гнутих профілів.
 • Дослідження технології виробництва гнутих профілів.
 • Моделювання і дизайн процесів, виробів, оснащення.
 • Автоматизація і роботизація обладнання.
 • Роботи та комп’ютерно-інтегровані комплекси.
Список опублікованих статей (скачати)                На початок


Ашкелянець Антон Володимирович, доцент кафедри КМІТ, кандидат технічних наук, доцент

    Народився у 1985 році в місті Дніпропетровськ. У 2007 році закінчив Національну металургійну академію України (НМетАУ) і отримав диплом магістра зі спеціальності «Обробка металів тиском». У 2007 році вступив в аспірантуру кафедри обробки металів тиском ім. акад. О. П. Чекмарьова НМетАУ.

    У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Розробка основ ресурсозберігаючих технологічних режимів кування дисків з уступами при використанні кільцевого конусного інструмента” зі спеціальності 05.03.05 «Процеси і машини обробки тиском». У 2014 році присуджено вчене звання доцента.

    У період 2010-2020 р.р. був заступником відповідального секретаря приймальної комісії НМетАУ. У 2019-2020 р.р. — голова Центру розвитку кар’єри НМетАУ.

    У 2007-2020 р.р. працював на кафедрі обробки металів тиском ім. акад. О. П. Чекмарьова НМетАУ (м. Дніпро). З 2020 року Ашкелянець А. В. працює доцентом на кафедрі «Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском» Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

    Опублікував понад 60 наукових праць. Автор 5 патентів на винахід.

Напрямки наукової роботи

 • Комп’ютерне моделювання і розробка оптимальних режимів деформування цільнокатаних залізничних коліс.
 • Ресурсозберігаючі технологічні режими кування дисків з уступами.
 • Розробка і дослідження технології листового штампування.
 • Розробка комп’ютерних моделей з використанням метода скінченних елементів.

Дисципліни, які викладає

 • Методи обчислювальної математики в обробці тиском.
 • Ковальсько-штампувальне обладнання.
 • Дослідження технології кування і листового штампування.
Список опублікованих статей (скачати) На початок


    Окунь Антон Олександрович, доцент кафедри КМІТ, кандидат технічних наук, доцент

  Народився у 1985 році в місті Харків. У 2007 році закінчив з відзнакою Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна і отримав кваліфікацію інженера.

  У 2007–2008 р.р. — технік-гідрогеолог УкрНДІ екологічних проблем (м. Харків), а в 2008–2009 р.р. — науковий співробітник УДНДІ «УкрВОДГЕО» (м. Харків). У 2009 році перейшов на роботу в Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» на кафедру «Підйомно-транспортні машини і обладнання», де працював асистентом кафедри, старшим викладачем.

     У 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення керування рухом візка крана за фактором позиціювання і часом виконання циклу».

     З 2019 року Окунь А. О. працює доцентом на кафедрі «Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском» Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

      У 2020 році отримав вчене звання доцента.

Напрямки наукової роботи

 • Дослідження і розробка технологічних процесів об’ємного штампування.
 • Патентознавство.

Дисципліни, які викладає

 • Автомати, автоматичні лінії та комплекси в обробці тиском.
 • Основи САПР.
 • Преси-автомати та автоматичні лінії для обробки тиском .

 

Список опублікованих статей (скачати)             На початок


    Юрченко Олександр Анатолійович, доцент кафедри КМІТ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент

    Народився у 1969 році в місті Харків. Закінчив Харківський політехнічний університет у 1994 році.

    У 1994 році працював молодшим науковим співробітником в Українському державному НДІ металів (м. Харків).

    У 1995-1997 р.р. – навчався в аспірантурі Харківського політехнічного університету.

    З 1998 році викладає на кафедрі «Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

     У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Розробка, дослідження і впровадження технології валкового формування гнутих профілів з просічновитягувальними елементами”.

    У 2003 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника. У 2010 році отримав вчене звання доцента.

    Опублікував 30 статей з питань технології валкового формування просічних профілів. Автор двох винаходів.

Напрямки наукової роботи

 • Розробка і дослідження технології листового штампування.

Дисципліни, які викладає

 • Технологія листового штампування.
 • Принципи проектування штампів.
 • Електрообладнання, автоматика та мікропроцесорна техніка
Список опублікованих статей (скачати) На початок

 

Аспіранти


Дуванський Олександр Миколайович, аспірант кафедри КМІТ

   Народився в 1997 році в селі Олексіївка Білокуракінського району Луганської області. У 2014 році вступив до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». У 2020 році отримав диплом магістра зі спеціальності «Прикладна механіка» і вступив до аспірантури на кафедру комп’ютерного моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском. Керівник дисертаційної роботи — завідувач кафедри  КМІТ проф. Чухліб В.Л.

Список опублікованих статей (скачати)          На початок

 


Палієнко Володимир Олексійович, аспірант кафедри КМІТ

   Народився у 1996 році в місті Світловодськ Кіровоградської області. Закінчив Світловодський політехнічний коледж у 2015 році вступив до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». У 2019 році отримав диплом магістра зі спеціальності «Прикладна механіка». У 2020 році вступив до аспірантури на кафедру комп’ютерного моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском. Керівник дисертаційної роботи — завідувач кафедри КМІТ  проф. Чухліб В.Л.

Список опублікованих статей (скачати)         На початок

 

 


 

Навчально-допоміжний склад

 


Босий Віктор Павлович, завідувач навчальної лабораторії кафедри КМІТЄфремова Ганна Ігорівна, інженер 1-ї категорії

 


Конєв Анатолій Іванович, майстер виробничого навчання


Кутецький Ярослав Валентинович, інженер-програміст

На початок

 

Comments are closed