Інформація для абітурієнтів

Кафедра «Комп’ютерної математики та аналізу даних» (КМАД) в рамках здійснення своєї місії інтегрованої підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі прикладної математики, комп’ютерних наук і сучасних інформаційних технологій оголошує прийом на нові проектно-орієнтовану освітню програму за напрямом науки про дані “Data Science” за спеціальністю та спеціалізацією:

  • Спеціальність 113 «Прикладна математика», спеціалізація «Інтелектуальний аналіз даних» – методи та інформаційні технології інтелектуального аналізу даних на основі штучного інтелекту та машинного навчання.

В основу концепції підготовки спеціалістів на кафедрі покладена дуальна система освіти, заснована на поєднанні інтенсивної та глубокої фундаментальної підготовки в галузі прикладної математики та комп’ютерних наук з практичною підготовкою в ​​області програмної інженерії та інженерії даних на основі проектного навчання, яке проводиться на філіалах і базових підприємствах кафедри в провідних українських і міжнародних IT-компаніях.

Детальніше за посиланням: Дуальне навчання на кафедрі КМАД

   Проектне навчання на кафедрі КМАД

На кафедрі комп’ютерної математики і аналізу даних Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» запускається пілотний інноваційний освітній проект по подготовці спеціалістів в галузі “DataScience” – аналітики та інженерії великих даних, заснований на реалізації принципу проектного навчання.

Детальніше за посиланням: Проектне навчання на кафедрі КМАД

Cтудентам кафедри гарантується можливість безкоштовного проходження практик і стажувань у провідних IT компаніях – партнерах кафедри, а після успішного проходження всього курсу навчання – переважне працевлаштування з відмінними умовами по зарплаті і професійному та кар’єрному зростанню. Стратегічним партнером кафедри є компанія “Samsung Electronics”, студенти кафедри під час навчання мають можливість проходження інтернатури в “Samsung Ukraine Research & Development Center” c виплатою додаткової стипендії. Кращі студенти заочно навчаються в «Школі аналізу даних» Яндекс – МФТІ.

Прийом здійснюєтся відповідно до «Правил прийому до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2022 році» .

Додаткову інформацію щодо вступу можно отримати на сайті Центральної приймальної комісії НТУ«ХПІ».

Адреса Центральної приймальної комісії НТУ «ХПІ»: м. Харків, вул. Кирпичова, 2, навчальний корпус №2, 1 поверх, кімната 106
Тел. +380(57) 707-66-34, +380 (57) 707-66-35.

УВАГА! Абітуріенти, що вступають на кафедру КМАД, здають документи до Приймальної комісії Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій:  Навчальний корпус У2, кімната 506, тел. +380 (57) 707-65-11.

Інформацію щодо зовнішньного незалежного тестування можно отримати:

Бажаємо успіху!