Про кафедру

Кафедра КМАД заснована у 2002 році на базі кафедр вищої математики, прикладної математики, системного аналізу та управління.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів у галузі прикладної і комп’ютерної математики, математичних методів комп’ютерних технологій, а також викладання математичних дисциплін для ряду факультетів НТУ “ХПІ”.

Випускники кафедри – математики-програмісти, готуються для наукової та виробничої діяльності в області розробки і застосування математичних методів, інформаційних технологій та програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання складних систем, аналізу даних, управління та прийняття рішень в техніці, економіці та фінансах.

На кафедрі КМАД реалізується пілотний проект по розробці, апробації та реалізації інноваційної освітньої системи на основі технологій проектного навчання (project based learning), навчання за запитами (inquire learning), пірингового навчання P2P (peer-to-peer) і геймифікації освітнього процесу в рамках Всесвітньої ініціативи реформування інженерної освіти CDIO Iinitiative http://www.cdio.org/about. Проект реалізується за підтримки фонду Василя Хмельницького K-Fund http://kfund.ua/.

Кафедра КМАД увійшла до складу ініціативної групи по створенню Української асоціації датистики (UkrainianAssociationonDataScience), серед завдань якої важливе місце займає створення Української освітньої програми в галузі науки про даних (“DataScience”) – один з найбільш сучасних напрямів комп’ютерних наук. Програма розробляється на основі і за підтримки Європейського проекту EDISON http://edison-project.eu, спрямованого на створення професії DataScientist для європейської промисловості та прикладних досліджень.

На кафедрі працює 26 викладачів, у тому числі 4 професорів, доктори наук, 16 доцентів, кандидати наук.

Серед студентів кафедри – переможці та призери Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад і чемпіонатів з математики, інформатики та програмування, стипендіати Президента та Кабінету Міністрів України.

Випускники кафедри працюють в вищих навчальних закладах, науково-дослідних і виробничих підприємствах IT-індустрії, в таких відомих IT-компаніях, як Google, Facebook, Amazon, IBM, SamsungElectronics, NixSolutions, Greed Dynamics, GlobalLogic, AltSoft, Clоud Works, Insart, RingLab, SigmaSoftware і ін.

Кафедру КМАД очолює Лауреат Державної премії України, член Національного комітету України з автоматичного управління, доктор технічних наук, професор Леонід Михайлович Любчик.