Про кафедру

Кафедра комп’ютерної математики і математичного моделювання (в теперішній час кафедра комп’ютерної математики та аналізу даних) заснована в 2002 році на базі кафедр вищої математики, прикладної математики, системного аналізу і управління.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів в галузі прикладної і комп’ютерної математики, математичних методів комп’ютерних технологій, а також викладання математичних дисциплін для ряду факультетів НТУ «ХПІ» Випускники кафедри – математики-програмісти, готуються для наукової та виробничої діяльності в області розробки і застосування математичних методів, інформаційних технологій і програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання складних систем, аналізу даних, управління та прийняття рішень в техніці, економіці та фінансах.

На кафедрі КМАД реалізується пілотний проект по розробці, апробації та реалізації інноваційної освітньої системи на основі технологій проектного навчання (project based learning), навчання за запитами (inquire learning), пирингового навчання P2P (peer-to-peer) і Гейміфікація освітнього процесу в рамках Всесвітньої ініціативи реформування інженерної освіти CDIO Iinitiative. Проект реалізується за підтримки фонду Василя Хмельницького K-Fund.

Кафедра КМАД увійшла до складу ініціативної групи по створенню Української асоціації датістікі (UkrainianAssociationonDataScience), в завдання якої важливе місце займає створення Української освітньої програми в галузі науки про дані ( «DataScience») – одне з найсучасніших і затребуваних напрямів комп’ютерних наук. Програма розробляється на основі і за підтримки Європейського проекту EDISON http://edison-project.eu, спрямованого на створення професії DataScientist для європейської промисловості та прикладних досліджень.

На кафедрі працює 25 викладачів, в тому числі 4 професорів, 5 докторів наук, 13 доцентів, 12 кандидатів наук.

Серед студентів кафедри – переможці та призери Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад і чемпіонатів з математики, інформатики та програмування, стипендіати Президента та Кабінету Міністрів України.

Випускники кафедри працюють в вищих навчальних закладах, науково-дослідних і виробничих підприємствах IT-індустрії в таких відомих IT компанія, як Google, Facebook, Amazon, IBM, SamsungElectronics, NixSolutions, Greed Dynamics, GlobalLogic, AltSoft, Clоud Works, Insart, RingLab, SigmaSoftware і ін.

З 2004 по 2021 рр. кафедру КМАД очолював Лауреат Державної премії України, член Національного комітету України з автоматичного управління, доктор технічних наук, професор Леонід Михайлович Любчик.
З 2021 року кафедрою Комп’ютерної математики та аналізу даних керує доцент, кандидат технічних наук, професор НТУ «ХПІ» Ахиезер Олена Борисівна.