Боєва Анна Анатоліївна

Посада Доцент
Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук
Наукове звання Доцент НТУ “ХПІ”
Контакти anna.boeva@khpi.edu.ua

Професійний та академічний досвід

 • З 2007 року – старший викладач, потім доцент кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних. Співатор дев’яти навчальних посібників з математичного аналізу з грифом МОН України для студентів вищих учбових закладів.
 • В 1999 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальністю 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми.

Навчання

Закінчила Харківский державний університет в 1992 році, механіко-математичний факультет, спеціальність «механік, математик-прикладник».

Викладання навчальних дисциплін

 • математика для економістів,
 • теорія ймовірностей і математична статистика,
 • вища математика,
 • методи обчислень,
 • алгебра і геометрія.

Наукові інтереси

 • магнітогазодинаміка;
 • розповсюдження ударних хвиль в неоднорідних середовищах.

Опубліковані праці

 • Тоніца О.В., Боєва А.А., Шинкаренко Д.В. Використання методів роспізнавання образів у системах контроля доступу // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021р.: у 5 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є. І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 273 с. – С. 269.
 • Боєва А.А., «Исследование движения магнитогазодинамических ударных волн в неоднородной плазменной среде методом Уизема», Вісник Національного технічного університету «ХПІ», Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології, №55(1276) 2017, с. 21-25

Наукометричні дані