Гомозов Євген Павлович

Посада Доцент
Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук
Наукове звання Доцент
Контакти yevgen.gomozov@khpi.edu.ua

Професійний та академічний досвід

 • З 2003 року по теперішній час — доцент кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних.
 • В 1979 році захистив кандидатську дисертацію «Кінцева визначеність й версальні деформації ростків гладких відображень» за спеціальністю 01.01.01. «математичний аналіз».

Навчання

В 1970 році закінчив Харківський державний університет, механіко-математичний факультет, спеціальність «математик, викладач математики».

Викладання навчальних дисциплін

 • рівняння математичної фізики,
 • нелінійнй процеси і моделі,
 • методи чисельного ксперементу,
 • технологія обробки великих даних,
 • рішення інтегральних рівнянь методом моментів,
 • методи і моделі теорії нечітких множин.

Наукові інтереси

 • теорія катастроф;
 • фінансова математика

Професійні досягнення та членство

Керівник дипломних проектів та аспірантів. Має більш ніж 150 наукових й науково-методичних робіт.

Опубліковані праці

 • Bosin M.Y., Drygach T.G., Gomozov Y.P. Mathematical modeling of the development of a single twin layer in metal crystals. Вісник національного технічного університету «ХПІ» Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях №2’2021 с. 3-10.
 • Bosin M.Y., Drygach T.G., Gomozov Y.P. Mathematical modeling of the development of a single twin layer in metal crystals //Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. ХХІХ міжнародна науково-практична конференція. Харків, 18-20 травня 2021 року. ЧАСТИНА ІV
 • Gomozov E.P., Lyubchik L.M., Melnikov M.A. Optimization of the portfolio of financial assets //Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. ХХІХ міжнародна науково-практична конференція. Харків, 18-20 травня 2021 року. ЧАСТИНА ІV
 • Gomozov E.P., Lyubchik L.M., Moiseienko I.R. Mathematical modeling of the valuation of financial assets //Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. ХХІХ міжнародна науково-практична конференція. Харків, 18-20 травня 2021 року. ЧАСТИНА ІV
 • Середін В.В., Гомозов Є.П., Україна, Харків. Щодо прогнозування фібріляції по ЕКГ // ХV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів: Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених, 01-03 грудня 2021 online. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 122
 • Мац В.І., Гомозов Є.П., Україна, Харків. Вплив алгоритмічної торгівлі на волатильність ринків // ХV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів: Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених, 01-03 грудня 2021 online. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 23.
 • Гомозов Є.П., Гардер С.Є. Управління портфелем биткойна та деривативів в умовах хаотичної поведінки фінансових ринків Тези доповідей XXVIII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, Ч. IV, с. 328 
 • Гардер С.Е.,  Гомозов Є.П., “Анализ и прогнозирование курсовой стоимости биткойна методом SSA”, Вісник національного технічного університету «ХНІ» Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, №3’2018, 6 с.