Любчик Леонід Михайлович

Професор, доктор технічних наук, Академік АН вищої школи України, Лауреат Державної премії України, член Нью-Йоркської академії наук, член Національного комітету України з автоматичного управління, член міжнародного наукового товариства IEEE.

Посада Професор
Науковий ступінь Доктор технічних наук
Наукове звання Професор
Контакти leonid.liubchyk@khpi.edu.ua

Професійний та академічний досвід

 • З 2022 року – терерішній час – професор кафедри “Комп’ютерної математики і аналізу даних”.
 • З 2004 р.  по 2021 р. Л.М. Любчик – завідувач кафедри “Комп’ютерної математики і аналізу даних”.
 • У 1995 р. Л.М. Любчик захищає докторську дисертацію, отримує звання професора.
 • З 1980 року – старший викладач, доцент кафедри технічної кібернетики ХПІ.
 • З 1978 по 1980 рік працює у Всесоюзному НДІ технології електромашинобудування.
 • У 1978 році захистив кандидатську дисертацію у Всесоюзному НДІ системних досліджень.

Навчання

 • У 1973 році з відзнакою закінчив факультет автоматики та приладобудування Харківського політехнічного інституту.
 • У 1974 – 1977 рр.. проходив навчання в аспірантурі Інституту Проблем керування АН СРСР та Інституту електронних керуючих машин (м. Москва).

Викладання навчальних дисциплін

 • математичне моделювання,
 • теорія систем,
 • теорія управління,
 • інтелектуальні методи аналізу даних.

Наукові інтереси

 • теорія управління;
 • моделювання складних систем;
 • управління якістю освіти.

Професійні досягнення та членство

 • Автор понад 200 наукових робіт і 6 монографій в області теорії управління, аналізу і обробки сигналів, машинного навчання.
 • В 2017-2019 рр. – Член Науково-методичної ради МОН України , Координатор розробки стандартів вищої освіти в галузі знань “Інформаційні технології”.
 • 2019 рік – нагороджений Почесною грамотою МОН України.
 • 2017 рік –  нагорождений нагрудним знаком МОН України “Відмінник освіти”.
 • 2010 рік – нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
 • У 2001-2005 рр.. він виконує обов’язки провідного експерта ДНТЦ ядерної та радіаційної безпеки, бере участь у проведенні Державних експертиз інформаційно – керуючих систем для ряду атомних електростанцій України.
 • У 2001 р.  отримує грант Німецької служби академічних обмінів DAAD, працює в Німеччині в університеті м.Вупперталь.
 • В 1997 році був удостоєний Державної премії України за участь у наукових розробках кафедри, очолюючи групу, що займалася автоматизацією випробувань нової техніки, у тому числі елементів і вузлів авіаційних і ракетних двигунів.
 • Бере участь у створенні нових спеціальностей і спеціалізацій, таких як «Автоматизація наукових досліджень і комплексних випробувань» і «Робототехнічні системи та комплекси», починає читати курси лекцій з сучасної теорії управління і теорії ідентифікації. Одночасно проф. Л.М. Любчик приймає участь у практичних роботах з удосконалення систем промислової автоматики.
 • Неодноразово виступав з науковими доповідями на міжнародних конференціях, читав лекції в університетах Індії, Японії, Італії, Греції, Німеччини, Нідерландів.
 • В 1995-1999 рр.. виступає представником України в Міжнародній Науковій Мережі “AMETMAS”, яка проводить дослідження в галузі інтелектуальних систем управління виробництвом.
 • У 1995 році проф. Л.М. Любчик отримує грант європейської програми “INCO-COPERNICUS”.

Опубліковані праці

 • Lyubchyk. Inverse Model Approach to Disturbance Rejection Problem. In: Advanced Control Systems-Theory and Applications. River Publishers Series in Automation, Control and Robotics ,  2021. Монографія. 
 • (Scopus) L. Lyubchyk, G. Grinberg, O. Akhiiezer, O. Kostyuk, I. Serdiuk. Stability Analysis of Aggregated and Time Decomposed Power Market Dynamic Model. 11-th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT): Conference Proceedings, Deggendorf, Germany, 15-17 Sept. 2021, pp. 87-90.
 • Grinberg, L. Lyubchyk. Economic and Mathematical Modeling of Supply Chain Networks: Principles and Approaches // Виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва / Зб. наук. пр. Mатеріали XV міжнародної – інтернет-конференції (м. Київ, 29 квітня 2021 р.). Київ, 2021. С. 46-52.
 • L Lyubchyk, G Grinberg, K Yamkovyi. LEARNING TO RANK ON AGGREGATED DATA IN REAL TIME. XХXVI International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2021) May 11 – 14, 2021. Skhidnytsia, Ukraine. Pp. 62-63.
 • Leonid Lyubchyk, Olga Kostiuk. “Online reduced-order kernel regression for data processing in sensor network” IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing, August 21-25, 2020, Lviv, Ukraine, pp. 121-124 (Scopus)
 • (Scopus) L. Lyubchyk, A. Galuza, G. Grinberg. Semi-supervised Learning to Rank with Nonlinear Preference Model // Recent Developments in Fuzzy Logic and Fuzzy Sets: Dedicated to Lotfi A. Zadeh / Ed.: Shahbazova S. N., Sugeno M., and Kacprzyk J. – Cham: Springer International Publishing, 2020. – P. 81 – 103.  doi: 10.1007/978-3-030-38893-5_5
 • (Scopus) Leonid Lyubchyk, Galyna Grinberg, Maria Lubchick, Alexey Galuza, Olena Akhiiezer. Interval Evaluation of Stationary State Probabilities for Markov Set-Chain Models // 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT):  Conference Proceedings, Deggendorf, Germany, 16-18 Sept. 2020, pp. 82-85.
  doi: 10.1109/ACIT49673.2020.9208932
 • Lyubchyk and O. Kostiuk, “Online Reduced-Order Kernel Regression for Data Processing in Sensor Network,” IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv, Ukraine, 2020, pp. 121-124.
 • Lyubchyk, G. Grinberg, M. Lubchick, A. Galuza and O. Akhiiezer, “Interval Evaluation of Stationary State Probabilities for Markov Set-Chain Models,”10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany, 2020, pp. 82-85.
 • Lyubchyk L.M., Grinberg G.L, Dunaievska O.I, Lubchick M.L, Recurrent Estimation of Hidden Markov Model Transition Probabilities from Aggregate Data, Proceedings 9-th Intern. Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019. Scopus.
 • Lyubchyk L. M., Y.I. Dorofieiev, Consensus control of multi-agent systems with input delays: A descriptor model approach. 2019. Mathematical Modeling and Computing. Scopus.
 • Lyubchyk L., Galuza A., Grinberg G., Tevyasheva O., Modeling and Optimization of Gas Transmission Systems under Uncertain Operation Conditions, Proceedings 9-th Intern. Conference on Advanced Computer Information technologies, ACIT 2019
 • Lyubchyk L., Grinberg G., Dunaievska O., Liubchick M.,  Recurrent Estimation of Hidden Markov Model Transition Probabilities from Aggregate Data Proceedings, Proceedings 9-th Intern. Conference on Advanced Computer Information technologies, ACIT 2019. Scopus.
 • Lyubchyk L., Grinberg G., Dunaievska O., Protsai N., Recurrent random delay estimation in networked discrete control systems, Proceedings of 10-th IEEE Intern. Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, IDAACS 2019. Scopus.
 • Любчик Л. М., Воронін А. В., Грінберг Г.Л., “Кризові моделі економічної динаміки”. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 92–97.
 • Любчик Л.М., Дорофєєв Ю.І., “Інформаційні технології керування запасами в мережах поставок”, 2019, Україна, Харків, НТУ ХПІ, 186 с.
 • Lyubchyk L. M., Grinberg G.L., Galuza A.A., Semi-supervised Learning to Rank with Nonlinear Preference Model // In Book Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing, J. Kacprzyk (ed.). 2019, Springer
 • M. Lyubchyk, Y. I. Dorofieiev, Decentralized load balancing consensus control in distributed computing systems, Proceeding of the IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies CSIT’2018.  2018. Scopus, Vol. 1. Pp. 22-25.
 • Lyubchyk L. M., Grinberg G.L., Inverse Dynamic Models in Chaotic Systems Identification and Control Problems, Proceeding International Conference on Advanced Computer Information Technologies ACIT- 2018, Scopus. Pp 34-40
 • Lyubchyk L. M, Grinberg G.L., Yamkovyi K.А., Integral indicator for complex system building based on semi-supervised learning, Proceeding  IEEE First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), 2018, Pp. 134 -140.
 • Lyubchyk L. M Grinberg G.L., Online Ranking Learning on Clusters, Proceeding IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), 2018. Scopus. Pp.193-197.
 • Ю.I. Dorofieiev, L.M. Lyubchyk, Decentralized guaranteed cost inventory control of supply networks with uncertain delays // In Control systems: theory and applications V. M. Kuntsevich et al. (Editors). 2018, Denmark, River Publishers, P. 65-95.
 • Y. I. Dorofieiev, L. M. Lyubchyk, A. A. Nikulchenko, Consensus decentralized control of multi-agent net-worked systems using vector Lyapunov functions, Proceedings of the 9th IEEE Intern. Conf. on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). – 2017, Vol. 1.  Pp. 60-65
 • Ю.I. Dorofieiev, L. M. Lyubchyk, Synthesis of robust constrained inventory control in supply networks on the base of descriptor system approach, Journal of Automation and Information Sciences. 2017. Scopus, Vol. 49 (5), P. 16-34.
 • Lyubchyk L. M Grinberg G.L, Pairwise Kernel-Based Preference Learning for Multiple criteria decision making, Proceeding IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2017, Kyiv, Ukraine.
 • Ю. И. Дорофеев, Л. М. Любчик, Синтез робастного ограниченного управления запасами в сетях поставок на основе дескрипторного описания системы, Проблемы управления и информатики. 2017, № 3. С. 40-56.
 • Ю. И. Дорофеев, Л. М. Любчик, Подавление «эффекта хлыста» в цепях поставок с помощью децентрализованного управления запасами на основе метода, Радиоэлектроника, информатика, управление, 2017, № 1(40), С. 161-170.
 • Ю.I. Dorofieiev, L.M. Lyubchyk, Robust decentralized inventory control in large-scale supply networks // Book Chapter in: Information and Computer Technology, Modeling and Control, 2017, USA

Наукометричні дані

Google Scholar/SCOPUS