Мезерна Марія Віталіївна

Старший викладач

У 1985 році закінчила Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна.

З 2002 р. працює в НТУ «ХПІ».

Опублікувала методичні вказівки «Елементи математичного аналізу. Теорія границь, теорія функцій однієї та кількох змінних », а також навчально-методичний посібник« Математичний аналіз. Диференціальне числення функцій багатьох змінних ». Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Операційне числення».

Підготувала і опублікувала наукові статті: «Вплив нестаціонарності процесу теплопровідності на термічний опір теплової ізоляції»; «Визначення місцевого коефіцієнта тепловіддачі по його середньому значенню», «Моделювання оцінки бізнесу за допомогою рівнянь типу Блека-Сколз»; «Сучасні проблеми динамічного управління портфелем фінансових активів». Підтримує наукову зв’язок з відповідними фахівцями.

Підготувала тези «Терапевтичний вплив електромагнітного випромінювання на мигдалини в горлі людини» до виступу на XXVII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології. Наука. Техніка. Технологія. Освіта. Здоров’я. » і «Сучасні проблеми визначення ризиків та крахів фінансових ринків» до виступу на Міжнародному науковому симпозіумі «Інтелектуальні рішення» (InSOL-2019).

Брала участь в XVI Міжнародній методичній школі-семінарі “Сучасні педагогічні технології в освіті” і отримала сертифікат участника. У 2019 роі пройшла підвищення кваліфікації в Харківському університеті радіоелектроніки

Дисципліни, що викладає:

  • вища математика,
  • лінійна алгебра,
  • математичний аналіз.