Сердюк Ірина Василівна

Доцент НТУ «ХПІ»

В 1998 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність «вчитель математики і фізики».

З 2014 року доцент НТУ «ХПІ».

Має більше 30 наукових та навчально-методичних робіт.

Дисципліни, що викладає:

  • вища математика,
  • алгебра і геометрія,
  • лінійна алгебра,
  • функціональний аналіз,
  • диференційні рівняння,
  • чисельні методи.